2006 ”Tre mästare. Tre trädgårdar”

Författare: Lotte Möller
Fotografi: Charlotte Gawell
Förlag: Natur och Kultur

Målgrupp: Alla intresserade av trädgårdshistoria och av personerna bakom vårt trädgårdshistoriska kulturarv.

Motivering: En inspirerande bok om tre mästare, landskapsarkitekterna och professorerna Per Friberg, Gunnar Martinsson och Sven-Ingvar Andersson. Boken ger tillbakablickar på anläggningar i stor skala men även konkreta råd för den egna lilla trädgården. Författaren guidar oss i mästarnas liv, ger oss personliga anekdoter men också arbetsritningar från anläggningar de skapat. Vi ”tittar” in hos dessa, inte bara i vårt land välkända landskapsarkitekter och får möta dem i deras egna trädgårdar. Mötet förstärks genom författarens personliga sätt att berätta. Vackra foton i färg och svartvitt, tagna av Charlotte Garwell, kompletterar på ett utmärkt sätt texten. Ett praktverk, men också en praktisk lustbok som kommer att kunna inspirera många för en lång tid framöver.

Hedersomnämnande 2006

Den osynliga handen Trädgårdsmästaren i 1700-talets Sverige
Författare: Åsa Ahrland
Förlag: Carlssons

Målgrupp: Kultur- och historieintresserade trädgårdsentusiaster – såväl amatörer som professionella.

Motivering: Intresseväckande tecknas trädgårdsmästarens olika roller och mångsidiga arbetsuppgifter i 1700-talets Sverige. I boken skildras hur ekonomiska villkor, utbildning och arbete successivt formar en yrkesidentitet. Med vetenskaplig noggrannhet redovisas källmaterial och använd litteratur. En omfattande notförteckning samt orts- och personregister underlättar läsningen. Boken är rikt illustrerad med ett intressant bildmaterial och försedd med en engelsk sammanfattning. Boken är en något reviderad upplaga av författarens doktorsavhandling inom ämnet landskapsarkitektur framlagd år 2005.

 

Blomster-Lisas bok
Författare: Hilda Ståhl och Majken Sörman-Olsson
Fotorafi: Majken Sörman-Olsson, Odensala-gruppen,
Nordiska museet m.fl.
Illustrationer: Stina Sörman
Förlag: Atremi

Målgrupp: Alla som är intresserade av (trädgårds-) historia och människoöden.

Motivering: En liten pärla som synliggör ett trädgårdsliv jämnårigt med förra seklet. Boken handlar om Hilda Ståhl som under många år drev en liten handelsträdgård vid sitt föräldrahem i Kolhammar, Odensala. Blomster-Lisas kortfattade anteckningar om stort och smått förmedlar glädje över livet och den egna trädgårdsodlingen, trots vedermödor och hårt arbete. Hennes berättelse om det lilla livet speglar samhällsutvecklingen i stort, från det tidiga 1900-talets av jordbruk präglade Sverige, genom ungdomsårens arbete som jungfru och torghandel, till det moderna samhällets framväxt med sommargäster och villaägare som kunder i handelsträdgården. Boken är vackert producerad och illustrerad med äldre bildmaterial.

 

Övriga nominerade 2006

Kål och Krasse. Den nya köksträdgården
Författare: Lena Israelsson
Förlag: Albert Bonniers förlag

Målgrupp: Den aktiva amatörodlaren som vill veta mer om ätbar odlingshistoria.

Motivering: Att man kan använda grönsaker och rotfrukter på ett lustfyllt sätt blir man påmind om i denna bok av kunniga, tidigare prisbelönta Lena Israelsson. Historik, skisser, planteringsanvisningar råd om växtval och form är kompletterat med vackra bilder tagna av författaren. Besök i ett antal spännande trädgårdar som ger konkreta tips. Ett instruktivt text/bildregister över dekorativa köksväxter gör boken i hög grad ”perenn.” Odla men kom ihåg att njuta är ett av författarens budskap!

 

Trädgårdsdesign – för en vackrare trädgård
Författare: Ann-Christin och Dan Rosenholm
Fotografi: Dan Rosenholm
Förlag: Albert Bonniers Förlag

Målgrupp: Alla som vill och fantiserar om att få skapa sin egen genomtänkta drömträdgård.

Motivering: Boken lär oss grunderna på ett pedagogiskt sätt, om hur vi tar till oss det vi redan har och därefter bygger vidare genom att använda olika designknep. Här ges råd om trädgårdsstil, perspektiv, blickfång mm. När väl grunderna är lagda och stommen finns skapas trädgårdens olika rum med en mängd kloka råd och inspirerande bilder. Slutligen tar boken upp de viktiga inredningsråden – att designa med växter utifrån deras behov, form, färg, textur, doft mm med smakfulla och inspirerande texter och vackra bilder.

 

Trädgårdsåret
Författare: Berit Haggren
Fotografi: Micke Persson
Grafisk form: Agneta Wendel
Illustrationer: Eva Lindén
Förlag: ICA bokförlag

Målgrupp: Alla amatörodlare och trädgårdsägare som vill ha hjälp på vägen.

Motivering: En praktisk och tydlig handbok i trädgårdsskötsel, förpackad i en vackert formgiven bok. Årstid för årstid beskrivs trädgårdens alla sysslor, varvat med vackra bilder som ska locka och inspirera. Arbetsbeskrivningarna är pedagogiska och lättlästa och arbetsmomenten följs upp i varje årstidskapitel. Ett guldkorn för nybörjaren, men här finns något även för den mer erfarne odlaren.

 

Sommarblommor
Författare: Lena Månsson
Fotografi: Bertil K Johansson
Förlag: CA bokförlag

Målgrupp: Alla som vill utnyttja sommarblommornas möjligheter till färgprakt i små eller stora odlingar.
Motivering: En inspirerande och faktafylld bok med utmärkt bildmaterial som lockar till att med sommarblommor årligen förändra sin trädgårdsmiljö med nya färger och former. Bokens inspirations- och rådgivningsdel presenterar olika typer av planteringar med hänsyn till höjder och funktion. Här ges också förslag på växtval och teknik när man skall komponera rabatten. Handfasta råd lämnas även för plantering i kruka. En utmärkt katalogdel med utförliga växtbeskrivningar samt register och lathund gör det lätt att hitta lämpliga växter utifrån växtsätt, färg, form och inte minst doft. Boken är en omarbetad och utökad upplaga den utgåva som utkom för tio år sedan.

 

Prydnadsgräs
Författare: Susanna Widlundh
Fotografi: Bertil K Johansson
Förlag: ICA bokförlag

Målgrupp: Alla som är intresserade av gräs i trädgård.
Motivering: En lättsam och grundläggande introduktion till att använda och odla gräs, halvgräs och tågväxter i den trädgården. Ämnet är dåligt representerat i trädgårdslitteraturen och boken fyller luckan på ett utmärkt sätt. Boken är överskådlig och lättläst, med ett begränsat urval av arter och sorter. Här ges bra, praktiska odlingsråd. De vackra illustrativa fotografierna inspirerar läsaren att använda mer gräs i planteringarna.

 

Färgsätt din trädgård
Författare: Kerstin Engstrand
Förlag: FORUM bokförlag

Målgrupp: Alla som söker inspiration för att anlägga stämningsfullt färgsatta rabatter.
Motivering: En bok som på ett enkelt sätt uppmanar oss att våga sätta färg på rabatten och som med inspirerande bilder ger förslag på växtkombinationer med odlingsvärda blommor. Läsaren lockas till experiment i den egna trädgården.
Boken beskriver hur färger kan förstärka eller förta varandra beroende på deras placering i färgcirkeln. Författaren lyfter fram omgivningens betydelse som fond och grundläggande råd för en lyckad komposition. Med över 170 olika förslag på växtkombinationer, alla pedagogiskt presenterade efter färg och säsong inspireras läsaren. Boken avslutas med ett överskådligt växtregister.

 

Norrvikens själ
Redaktör: Ingrid Björkman
Förlag: Norrvikens Trädgårdssällskap

Målgrupp: Alla intresserade av trädgårdskultur och våra betydande trädgårdsanläggningar i allmänhet och av Norrvikens Trädgårdar i synnerhet.

Motivering: En innehållsrik antologi om en av Sveriges mest kända trädgårdar, och en utmärkt guidebok inför ett besök i anläggningen. Författarna berättar om en unik person, Rudolf Abelin, som skapat en för svenska förhållanden unik trädgård. Boken beskriver i ord och bild hur trädgården växte fram och hur den fortsätter att utvecklas. Den är också en delvis kärleksfull beskrivning av de vedermödor som drabbat brukarna/ägarna genom åren. Boken är skriven inför trädgårdens 100års-jubileum och sammanfattar utmärkt det Abelinska arvet och trädgårdens värde värt att slå vakt om inför eventuella förändringar.

 

Trädgårdsdesign för alla – från idé till verklighet
Författare: Kerstin Engstrand
Fotografi: författaren
Förlag: Prisma

Målgrupp: Alla trädgårdsintresserade som vill ge sin trädgård nya dimensioner.

Motivering: En lockande och inspirerande bok med mängder av smarta idéer och lösningar när man vill skapa nytt eller förändra i sin trädgård. Författaren ger råd om vad man bör tänka på innan man börjar gräva. Därefter har flera professionella trädgårdsdesigners bidragit med idé-trädgårdar som i boken är rikt presenterade med vackra foton, illustrationer och spännande texter.

 

Plantskolans bästa val
Författare: Gunborg Mattsson
Fotografi: Anna Skoog
Förlag: Prisma

Målgrupp: Alla trädgårdsintresserade som vill ha nya idéer och göra lite extra med olika inredningsdetaljer och trädgårdsjuveler.

Motivering: En överskådlig bok om trädgårdsinredning med många bra idéer om hur man kan inreda sin trädgård efter årstider, med olika tillbehör och annorlunda växter. Bokens sakliga kunskaper och fina bilder till färg och innehåll väcker lust att prova själv. Boken visar exempel på sittplatser, belysning, rumsavgränsningar och vatten i trädgården. Växternas stora betydelse betonas, även när de inte blommar. Bladens form och färg har många gånger en större betydelse än själva blomningen. Delen om trädgårdens juveler ger en stor inspiration att prova själv. Komplementet med kombinationsväxter ger många idéer till den egna trädgården.

 

Naturlig trädgård
Författare: Susanna Rosén
Illustrationer: Karin Janrik
Förlag: Prisma

Målgrupp: Alla trädgårdsägare som vill föra in något av den vilda floran i sin trädgård.

Motivering: Boken beskriver naturen som den bästa inspirationskällan när det gäller att förnya eller anlägga en trädgård. Genom att bevara så mycket som möjligt av den ursprungliga växtligheten eller observera vilda växter i omgivningarna och eventuellt komplettera med lämpliga odlade växter, kan natur och trädgård förenas på ett fascinerande sätt. Boken behandlar olika naturtyper och skilda växtbetingelser och ger många förslag på växter för varje miljö. Det är en lättläst bok med många vackra bilder som ger lust att prova nya och kanske annorlunda lösningar för den egna trädgården.

 

Luktärter
Författare: Graham Rice
Översättare: Monica Norberg
Förlag: Valentin

Målgrupp: Alla intresserade av luktärter och andra vetgiriga växtintresserade som vill fördjupa sig.

Motivering: En bok som beskriver luktärter ur alla aspekter, på ett både sakligt och lockande intresseskapande sätt. Luktärternas fascinerande historia följs utav en fördjupning om doft. Bokens huvuddel utgörs av en omfattande genomgång av sorter och arter, sakligt beskrivna. Även vilda arter beskrivs. Gedigen sakkunskap, lättillgängligt språk och utsökta fotoillustrationer präglar boken.

 

Om Årets Trädgårdsbok 2006

Till Årets Trädgårdsbok 2006 valde mässbesökarna ’Tre mästare Tre trädgårdar’ skriven av Lotte Möller och utgiven av Natur och Kultur. Cirka 700 mässdeltagare röstade bland de tolv olika böcker som Stockholms Gartnersällskap har nominerat ur förlagens urval av 2006 års trädgårdsböcker. Samtliga böcker fick röster och flest röster fick ’Tre mästare Tre trädgårdar’ som därmed vunnit titeln ’Årets trädgårdsbok 2006’. Stockholms Gartnersällskap gratulerar Lotte Möller och Natur och Kultur och de tre röstande mässdeltagare som vunnit bokpaket och ett års specialmedlemskap i Stockholms Gartnersällskap. Styrelsen tillskrev 2006 förlagen och bad dem välja 1-5 titlar ur sin utgivning av årets trädgårdsböcker. Vi fick 27 titlar och bland dem nominerade vi tolv till Årets trädgårdsbok inför Bok och Bibliotek. Fackmanajuryn vill passa på att tacka förlagen och alla mässbesökare som deltagit i framröstningen av ”Årets trädgårdsbok 2006”.

 

Nomineringskommittén bestod 2006 av:
Kerstin Fogelberg, stadsträdgårdsmästare och Stockholms Gartnersällskaps ordförande

Jörgen Orback, landskapsarkitekt och Gartnerfondens ordförande
Lena Hansson, akademiörtagårdsmästare
Carita Wallman Larsson, trädgårdstekniker
Gunilla Hassellöf Johansson, trädgårdsmästare
Linda Cederlund, hortonom
Katrin Selander, hortonom
Åsa Ahrland, agronomie doktor
Margareta Nordell, fil kand
Göran Eriksson, civ ing.
Mats Karlströmer, marknadsekonom

fler pristagare

2021 ”Konsten att beskära träd och buskar”

Författare Eva Robild och Georg Grundsten Fotograf: Eva Lie Förlag: Bonnier Fakta Fackmanjuryns motivering: Våga klipp till – här får du ny inspiration i konsten att beskära trots många tidigare beskärningsböcker. Budskapet är att beskärning [...]

2020 ”Ormbunkar”

Författare: Anton Sundin Red. & foto: Elisabeth Svalin Gunnarsson Form: Jojo Form Förlag: Bokförlaget Langenskiöld Fackmannajuryns motivering: Anton Sundins Ormbunkar introducerar en försummad växtgrupp med en fanfar. Från omslag till register är det en vacker [...]

2018 ”Skogträdgården: Odla ätbart överallt”

Författare: Philipp Weiss och Annevi Sjöberg Förlag: Hälsingbo Skogsträdgård Fackmanajuryns motivering: Boken ger en grundläggande trädgårds-, park- och naturkunskap utifrån naturens komplexa sammanhang. som förebild och kunskapskälla. En bok som väcker nyfikenhet för mer än [...]

2017 ”I trädgården hörs andra ekon”

Författare: Göran Greider Förlag: Ordfront Fackmannajuryns motivering: Göran Greiders bok öppnar sig med en samling foton av blommor, landskap, en handritad karta och frågan – vad är en trädgård? Boken är uppdelad i de fyra [...]

2015 ”Så ett frö”

Författare: Annelie Johansson Förlag: Max Ström För första gången tilldelas Årets Trädgårdsbok till en bok vars målgrupp är barn, unga och alla vuxna som har nyfikenheten i behåll för odlandets magi. Fackmanajuryns motivering: I Rosendals [...]

2014 ”Arkitektens trädgård”

Författare: Kenneth Kauppi Förlag: Arena förlag Författaren Kenneth Kauppi och formgivaren Marja Pennanen samt representant för Bokförlaget Arena. Fackmanajuryns motivering: I boken Arkitektens trädgård blir vi inbjudna till 19 personliga trädgårdar. Varje trädgård illustreras av [...]

2013 ”Jord: Funderingar kring grunden för vår tillvaro”

Författare: Håkan Wallander Förlag: Atlantis Utmärkelsen Årets Trädgårdsbok 2013 gick till författaren och forskaren Håkan Wallander för boken Jord – Funderingar kring grunden för vår tillvaro, utgiven på Bokförlaget Atlantis. Johan Laserna, formgivare, Jacob Christensson, [...]

2012 ”Odlarens handbok”

Författare: André Strömqvist Förlag: Norstedts & Allt om trädgård Fackmanajurynsmotivering:  I tidningen Allt om trädgård har André Strömqvist under rubriken Handboken delat med sig av sina kunskaper om naturligt odlande. Med dessa notiser som grund [...]

2011 ”Odla dina egna grönsaker”

Författare: Åke Truedsson Förlag: Natur & Kultur Fackmanajurymotivering:  Kunnigt, pedagogiskt, okomplicerat, överblickbart, inspirerande. Innehållsrik faktasamling med det viktigaste att tänka på när du odlar dina egna grönsaker, presenterat på ett väldigt stimulerande och aptitligt sätt. [...]

2010 ”Grönsaksodling: Enkelt, ekologiskt och gott”

Författare: Lena Israelsson Förlag: Bonnier Fakta Fackmanajuryns motivering: Varför odla grönsaker? Förena nytta med nöje, så känns det när man läser Lena Israelssons grundbok i grönsaksodling. Helst ska det vara både lustfyllt och metodiskt. Här [...]

2009 ”Trädgårdsvisioner”

Författare: Hannu Sarenström Förlag: Prisma Fackmanajuryns motivering: En personlig betraktelse över trädgårdens glädjeämnen och vedermödor byggd på egen praktisk erfarenhet. Författarens ser på sin trädgård med såväl drömmarens som kritikerns ögon och skapar därigenom en [...]

2008 ”Trädgårdsliv: Människorna och deras trädgårdar”

Författare: Christina Fryle och Inga Wallenquist Förlag: Sällskapet Trädgårdsamatörerna Fackmanajuryns motivering: Med anledning av att Sällskapet trädgårdsamatörerna fyller 70 år presenteras dryga trettiotalet privata trädgårdar och deras ägare runtom i Sverige. Odlingsskicklighet och passion för [...]

2007 ”Jag tänker på Linné. Han som såg allt”

Författare: Karin Berglund Förlag: Bonnier Fackmanajuryns motivering: En personligt skriven bok där författarens fascination av ämnet smittar. Hon är journalist och skriver berättande och trevligt. Boken är samtidigt otroligt innehållsrik och den är väl genomarbetad [...]

2006 ”Tre mästare. Tre trädgårdar”

Författare: Lotte Möller Fotografi: Charlotte Gawell Förlag: Natur och Kultur Målgrupp: Alla intresserade av trädgårdshistoria och av personerna bakom vårt trädgårdshistoriska kulturarv. Motivering: En inspirerande bok om tre mästare, landskapsarkitekterna och professorerna Per Friberg, Gunnar [...]

2005 ”Vår trädgårdsbok”

Författare: Christel Kvant och Inger Palmstierna Förlag Prisma Målgrupp: Alla trädgårdsintresserade som behöver råd, tips och idéer för sin trädgård. Fackmanajuryns motivering: Allmänt intryck: En så gott som heltäckande trädgårdsbok med både inspiration och handfasta [...]

2004 ”Cityodling”

Författare: Lena Israelsson Förlag: Albert Bonnier Målgrupp: en bok för stadsbor som vill få det att prunka på innergårdar, terasser och kolonilotter. Motivering: En välskriven och snygg bok med fina bildexempel på odling i stadsmiljö. [...]

2003: Trädgårdsmagi

Författare: Hannu Sarenström Förlag: Prisma Motivering:  Trädgårdsmagi är en högst personlig skildring. Trots sin något snåriga pedagogik väcker stor denna bok nyfikenhet. På ett pratsamt, familjärt sätt väcker den intresse. Den är skriven på ett lätt skämtsamt [...]