Vinnare av utmärkelsen Årets Trädgårdsbok 2003-2023

2003
Trädgårdsmagi

Författare: Hannu Sarenström
Foto: Hannu Sarenström
Bokförlag: Prisma

Jurymotivering:
Det allmänna intrycket är att boken trots sin något snåriga pedagogik väcker stor nyfikenhet. På ett pratsamt, familjärt sätt väcker den intresse. Trädgårdsmagi är en högst personlig skildring. Den är skriven på ett lätt skämtsamt sätt och har ett flytande språk. Vackert tryck, tydliga foton. Ibland enbart vackra utan tydlig koppling till texten. Författaren, välkänd från tv, har en enastående förmåga att finna exempel på trädgårdsdrömmar som blivit förverkligade och att på ett entusiastiskt sätt uttrycka detta både i text och bild. En lustbok.

2004
Cityodling

Författare: Lena Israelsson
Foto: Lena Israelsson
Förlag: Albert Bonnier

Jurymotivering:
Målgrupp, en bok för stadsbor som vill få det att prunka på innergårdar, terasser och kolonilotter. Allmänt intryck, en välskriven och snygg bok med fina bildexempel på odling i stadsmiljö. En utmärkt introduktion för den jäktade storstadsbor som behöver stoppa fingrarna i jord och få möjlighet till lite trädgårdsarbete, som ju enligt aktuell forskning både förebygger och botar stressrelaterade sjukdomar. Författaren delar med sig av sina gedigna odlingserfarenheter och ger såväl grundkunskaper till nybörjaren som många tips och idéer till de mer erfarna. Hon tipsar bl a om arter som lockar fjärilar och bin och växter som är lätta respektive svåra att odla.


2005

Vår trädgårdsbok

Författare: Christel Kvant, Inger Palmstierna m fl
Foto: författarna
Förlag: Prisma

Jurymotivering:
Målgrupp: Alla trädgårdsintresserade som behöver råd, tips och idéer för sin trädgård. Allmänt intryck: En så gott som heltäckande trädgårdsbok med både inspiration och handfasta odlingsråd. Boken har fem huvudavdelningar, våra trädgårdar, trädgårdens växter, trädgårdsrummet, nyttoträdgården och växtvård. Betoningen ligger på växterna med nästan 200 sidor växtbeskrivningar. Både huvudförfattarna och medförfattarna har gedigna kunskaper inom sina specialområden som de beskriver på ett lättläst och sakligt sätt. Mycket kunskap i en tilltalande form. En ny bibel för trädgårdsälskaren.


2006
Tre mästare Tre trädgårdar

Författare: Lotte Möller
Foto: Charlotte Gawell
Förlag: Natur och Kultur

Jurymotivering:
Målgrupp: Alla intresserade av trädgårdshistoria och av personerna bakom vårt trädgårdshistoriska kulturarv. En inspirerande bok om tre mästare, landskapsarkitekterna och professorerna Per Friberg, Gunnar Martinsson och Sven-Ingvar Andersson. Boken ger tillbakablickar på anläggningar i stor skala men även konkreta råd för den egna lilla trädgården. Författaren guidar oss i mästarnas liv, ger oss personliga anekdoter men också arbetsritningar från anläggningar de skapat. Vi ”tittar” in hos dessa, inte bara i vårt land välkända landskapsarkitekter och får möta dem i deras egna trädgårdar. Mötet förstärks genom författarens personliga sätt att berätta. Vackra foton i färg och svartvitt, tagna av Charlotte Garwell, kompletterar på ett utmärkt sätt texten. Ett praktverk, men också en praktisk lustbok som kommer att kunna inspirera många för en lång tid framöver.


2007
Jag tänker på Linné. Han som såg allt

Författare: Karin Berglund
Förlag: Albert Bonniers

Jurymotivering:
Målgrupp: För var och en som vill veta mer om vår mest kände svensk genom tiderna, Carl von Linné. En personligt skriven bok där författarens fascination av ämnet smittar. Hon är journalist och skriver berättande och trevligt. Boken är samtidigt otroligt innehållsrik och den är väl genomarbetad och granskad. På var och varannan sida får läsaren sig till livs en intressant anekdot värd att berättas. Linné och hans samtid beskrivs i de olika teman som boken är indelad i. Givetvis mycket er än en trädgårdsbok, men hans betydelse för botaniken och beskrivningar av olika växters och trädgårdsskötselns betydelse för oss blir väl belysta. Illustrationerna är många och vackra. Det finns ett bra register och källhänvisningar. Detta blir säkert Boken om Linné i många år framöver.


2008
Trädgårdsliv – Människorna och deras trädgårdar

Författare:Christina Fryle och Inga Wallenquist
Förlag: Sällskapet Trädgårdsamatörerna

Jurymotivering:
Med anledning av att Sällskapet trädgårdsamatörerna fyller 70 år presenteras dryga trettiotalet privata trädgårdar och deras ägare runtom i Sverige. Odlingsskicklighet och passion för växter står i centrum – att betvinga väder och vind och trotsa klimatzoner är en grundförutsättning. Inget tycks vara omöjligt och längtan efter nya spännande växter sporrar ständigt. Som läsare slås man ändå av hur flyktiga trädgårdar är. Många av dem som porträtteras har varit med länge, en del har till och med hunnit lämna sina trädgårdar. Men med denna kärleksfulla skildring med sina många vackra bilder, lever trädgårdarna på sätt och vis vidare och kan inspirera andra.

2009
Trädgårdsvisioner

Författare: Hannu Sarenström
Förlag: Prisma

Jurymotivering:
En personlig betraktelse över trädgårdens glädjeämnen och vedermödor byggd på egen praktisk erfarenhet. Författarens ser på sin trädgård med såväl drömmarens som kritikerns ögon och skapar därigenom en härlig trädgårdsblandning. Förföriska bilder och bra bildtexter hjälper läsaren som söker inspiration, bra växtregister och en egensinnigt upplagd kapitelindelning. En bok att vända tillbaka till!

2010
Grönsaksodling – Enkelt, ekologiskt och gott

Författare: Lena Israelsson
Foto: Lena Israelsson
Förlag: Bonnier Fakta

Jurymotivering:
Varför odla grönsaker? Förena nytta med nöje, så känns det när man läser Lena Israelssons grundbok i grönsaksodling. Helst ska det vara både lustfyllt och metodiskt. Här får du hjälp med att bereda landet för sådd, tips kring val av jord, kompostanläggning, sådd, och plantering. Valet av vad du skall odla blir lättare och vem vill inte ha en liten lathund till sin hjälp? Bläddra och låt dig inspireras av såväl text som bild. Följ Lena steg för steg och du kommer att lyckas!

2011
Odla dina egna grönsaker

Författare: Åke Truedsson
Förlag: Natur & Kultur

Jurymotivering:
Kunnigt, pedagogiskt, okomplicerat, överblickbart, inspirerande. Innehållsrik faktasamling med det viktigaste att tänka på när du odlar dina egna grönsaker, presenterat på ett väldigt stimulerande och aptitligt sätt. Boken har förutsättningar att fungera som handbok och inspirationskälla i många år framöver. Mer närodlat än i den egna köksträdgården kan det inte bli, och med författarens generöst delade kunskap även en skön förening av nytta och nöje.

2012
Odlarens handbok

Författare: André Strömqvist
Förlag: Norstedts & Allt om trädgård

Jurymotivering:
I tidningen Allt om trädgård har André Strömqvist under rubriken Handboken delat med sig av sina kunskaper om naturligt odlande. Med dessa notiser som grund har han skapat denna inspirerande, lättlästa och kunskapsmättade bok. Rubriker som kompost och gödsel, jord, platsen, föröka, plantera, köksträdgården, beskära, problem, året runt och redskap lär oss att odlingsåret inte har någon början eller slut. Som André Strömqvist själv säger: ”Trädgårdsåret fungerar som en ringlinje där du som odlare kan hoppa på när du vill.” Informativa faktarutor i färg och hänförande bilder gör denna bok till glädjande läsning som inspirerar oss alla att odla.

2013
Jord – Funderingar kring grunden för vår tillvaro

Författare: Håkan Wallander
Bokförlag: Atlantis

Jurymotivering:
Med en personlig presentation av globala och lokala aspekter på jord och odling öppnar boken dörren till en dimension av odling som hitintills inte har uppmärksammats i den utsträckning som den borde. Författaren tar ett ambitiöst helhetsgrepp och lyckas förmedla välunderbyggd jordbunden kunskap som väcker intresse, nyfikenhet, eftertanke och odlarglädje. Jord är en förutsättning för all traditionell odling och boken har något viktigt att säga både professionella och amatörer som vill utveckla sitt odlande. ”Jord” fyller en lucka i trädgårdslitteraturen och är en bok som alla odlare borde läsa.


2014
Arkitektens trädgård

Författare: Kenneth Kauppi
Formgivaren: Marja Pennanen
Förlag: Arena

Jurymotivering:
I boken Arkitektens trädgård blir vi inbjudna till 19 personliga trädgårdar. Varje trädgård illustreras av en intressant berättelse kring platsen, vackert foto och originella planillustrationer. I berättelserna får vi reda på hur arkitekterna har tänkt när de skapat sina trädgårdar. Boken visar vilken mångfald av förhållningssätt till trädgård, odling och arkitektur som finns även bland proffs. Att trädgårdarna är ganska väl spridda över landet och att det även givits utrymme för andra årstider än sommar är värt en särskild eloge. Såväl foto som berättelser väcker tankar och ger inspiration som varje trädgårdsägare själv kan tillämpa i sin trädgård. Dessutom är boken vacker. En bok som ska ligga framme med matnyttigt innehåll!


2015
Så ett frö

Författare: Annelie Johansson
Förlag: Max Ströms

Jurymotivering:
I Rosendals Trädgård har en enkel och pedagogisk bok i ämnet frösådd, för både barn och vuxna, spirat fram ur arbetet med barn i trädgården. Författaren skriver inspirerande och sakligt och är frikostig med tips och idéer om enkla och spännande experiment som alla kan pröva. Illustrationerna är så pedagogiska att man nästan inte behöver kunna läsa för att förstå hur det går till att så och hur man sköter sin odling, ända fram till skörd av egna blommor, grönsaker och frön.


2016
Träd i urbana landskap och Stadsträdslexikon

Författare: Henrik Sjöman och Johan Slagstedt
Förlag: Studentlitteratur

Jurymotivering:
Visst kan högklassig kurslitteratur också fängsla andra än studerande! Dessa tunga volymer, som båda inleds med att ”Vikten av grönska i våra städer kan inte överskattas”, är givande läsning för alla trädintresserade. Den första volymen ger insikt om hur träden har utvecklat olika egenskaper för att klara de miljöer de kommer ifrån. Vi får också gedigen kunskap om plantering, trädval och gestaltningens betydelse. Den andra volymen redovisar mer än 1000 träd och nästan 100 olika trädsläkten för stadens alla platser, med bilder och beskrivningar. Tillsammans, ett enastående tillskott till trädgårdslitteraturen.


2017
I trädgården hörs andra ekon

Författare: Göran Greider
Förlag: Ordfront Förlag.

Jurymotivering:
Göran Greiders bok öppnar sig med en samling foton av blommor, landskap, en handritad karta och frågan – vad är en trädgård? Boken är uppdelad i de fyra årstiderna och bjuder i var och en av dem på ett hisnande och underhållande filosoferande kring odlandet och vad en trädgård kan vara och betyda. Med lätthet drar Göran Greider oväntade men underfundiga och kloka kopplingar mellan tusentals år av trädgårdskultur, internationell politik, dikter och egna iakttagelser i sin och andras trädgårdar. En uppfriskande vinkling på trädgårdsberättande som vi inte sett tillräckligt av. I trädgården hörs andra ekon är härlig att läsa och lämnar mycket ”jag-vill-ha-mer-smak”.


2018
Skogträdgården: Odla ätbart överallt

Författare: Philipp Weiss & Annevi Sjöberg
Förlag: Hälsingbo Skogsträdgård

Jurymotivering:
Boken ger en grundläggande trädgårds-, park- och naturkunskap utifrån naturens komplexa sammanhang. som förebild och kunskapskälla. En bok som väcker nyfikenhet för mer än skogträdgårdsodling. Författarna lär ut praktisk kunskap till en bred målgrupp, från yrkesverksamma till nyblivna trädgårdsägare. En handbok och ett uppslagsverk att återvända till.


2019
Bin och människor. Om bin och biskötare i religion revolution och evolution samt många andra bisaker

Författare: Lotte Möller
Förlag: Norstedts

Jurymotivering:
Vi har begåvats med en humanistisk och pedagogisk bok om varför våra trädgårdar, världen och vi som befolkar den behöver bina. Biskötare blir vi bara om vi lär oss att respektera bina. Kunskap om hur hittar du i denna vackra klokbok! Följ bina under odlingsväxtåret och genom kulturhistorien. Det är en ynnest att få lära oss av gårdagen och flyga med bina in i framtiden. Följ bokens råd – ta hjälp av Lotte Möllers erfarenhet och be binas skyddshelgon Sankt Ambrosius om beskydd – så hjälps vi åt att göra en perenn miljöinsats för jordklotet!


2020
Ormbunkar

Författare: Anton Sundin
Red. & foto: Elisabeth Svalin Gunnarsson
Form: Jojo Form
Förlag: Bokförlaget Langenskiöld

Jurymotivering:
Anton Sundins Ormbunkar introducerar en försummad växtgrupp med en fanfar. Från omslag till register är det en vacker och välgjord bok, som både informerar och inspirerar. Med generösa kapitel om biologi, odling och kulturhistoria målar den ett porträtt av ormbunken i stort, mer än den ger oss ingående sortbeskrivningar. Det är därför inte den slutgiltiga boken om ormbunkar, men kanske den som åter väcker 1800-talets ormbunksmani. Låt den ligga framme på ditt soffbord och smitta fler.


2021 – 2 st vinnare
Konsten att beskära träd och buskar av Eva Robild och Georg Grundsten. Förlag: Bonnier Fakta

Författare: Eva Robild och Georg Grundsten
Foto: Eva Lie
Förlag: Bonnier Fakta

Jurymotivering:
Våga klipp till – här får du ny inspiration i konsten att beskära trots många tidigare beskärningsböcker. Budskapet är att beskärning ger resultat på lång sikt med rätt kunskap och åtgärd. Bokens upplägg i olika kapitel är pedagogisk med instruktiva bilder om hur och varför man ska beskära, och visar även hur resultatet blir kommande säsong. Den innehåller även många bra trädgårdstips genom att guida till rätt plats för rätt växt. Den höga kvaliteten på boken ger den en långt liv, både som uppslagsverk och som inspirationskälla. En pedagogisk vägledning både för proffs och växtintresserade amatörer.


Virginia Woolfs trädgård: historien om trädgården vid Monk’s House

Författare: Caroline Zoob
Översättare: Per Lennart Månsson
Förlag: Westander Förlag

Jurymotivering:
Virginia och Leonard Woolf söker i början av 1900-talet en tillflyktsort för att skriva och njuta av landsbygdens lugn. De hittar Monk’s House där lusten väcks till trädgårdsliv. Makarna skriver och gräver om vartannat; livets förhoppningar, vedermödor och glädjeämnen landar alla i trädgården där de får sin fysiska form och en riklig utdelning. Med tiden uppstår en väv där det blir svårt att se vem som egentligen odlar vem av människan och trädgården. Här finns många stämningsfulla illustrationer och skickliga sammanflätningar av personliga iakttagelser och utdrag från Virginias Woolfs dagbok. Caroline Zoob lärde känna makarna Woolfs trädgård under de tio år hon bodde i Monk’s House som hyresgäst hos National Trust.


2022
Handbok för en gammal trädgård

Författare: André Strömqvist
Förlag: Norstedts

Jurymotivering:
Trädgårdsantikvarien André Strömqvists handbok leder oss på en lustfylld trädgårdspromenad genom historien. Med finstämd och personlig ledsagning väcks läsarens nyfikenhet över historiska stilar, metoder, växter och för människorna som gått före oss längs trädgårdsgången. Kunskap, inspiration, kloka råd och tips delas med trädgårdsintresserade läsare för att vi ska kunna bevara eller återskapa odlingens historiska miljöer. När läsaren, oberoende av förkunskap och ambitionsnivå slår ihop boken, har ett trolleri skett. Vi har alla växt några centimeter av värdefull historisk vetskap.


2023
Trädgårdar: Genom årstider och ett förändrat klimat

Författare: Ulf Nordfjell
Foto: Jason Ingram
Förlag: Norstedts

Jurymotivering:
Ulf Nordfjells ”Trädgårdar – genom årstider och ett förändrat klimat” tar mästaren med oss i tillblivelsen av tio unika trädgårds- och parkprojekt där gränsen mellan vision och verklighet har upplösts. Gestaltningen är genomtänkt in i minsta detalj och med ett gehör för platsens förutsättningar, karaktär och historia, men Här betonas även vikten av en hantverksmässig grund som ska hålla över tid. De stämningsfulla bilderna – av Jason Ingram – tillsammans med ett personligt tilltal gör att vi känner oss inbjudna, trots objektens exklusiva kundkrets. Det är en bok vi gärna återvänder till – som inspiration, kunskapskälla och för dess hyllning till trädgårdskonstens stilideal och förfining av omgivande natur, tolkat med en omisskännligt Nordfjellskt hand och öga.