Om utmärkelsen

Utmärkelsen Årets Trädgårdsbok 20-års jubilerar 2023. Priset instiftades 2003 för att lyfta fram trädgårdsböcker av god kvalité. Utgivning av litteratur inom trädgårdsområdet ökar och fackmannajuryn vill med sitt ideella arbete, fokusera på att höja kvalitén på svensk trädgårdslitteratur och även bredda insikten om vad som utgör en bra trädgårdsbok.

Vi är övertygade om att utmärkelsen bidragit till att lyfta fram trädgårdsböcker, som med värdefull kunskap påverkat och förändrat utvecklingen av vår gröna bransch.

Alla nominerade boktitlar uppmärksammas och vinnaren av utmärkelsen får mottaga diplom och ära. Läs mer om tidigare vinnare här.

Fackmanajuryn

Vi som läser och bedömer trädgårdsböcker består av yrkesverksamma styrelsemedlemmar i Stockholms Gartnersällskap samt ett antal sakkunniga som kompletterar juryn. På senare år har fackmannajuryns ledamöter utökats, då det publiceras allt fler trädgårdstitlar som skickas in för bedömning – en utveckling som speglar intresset för en växande grön bransch.

Arbetsåret för utmärkelsen

Fackmannajuryn tar ställning till alla inkomna titlar som skickas in i tid. I början av året får förlag/ författare information om utmärkelsen. Det är då upp till bokförlag och författare att själva välja ut titlar ur sin utgivning och skicka in böckerna till utsatt deadline i mars. Böcker som utgivits under sommar eller höst föregående år får skickas in. Böcker tas numera emot i både i fysisk form och som PDF-filer. Men fem stycken fysiska böcker behövs för bedömning.

Under vår och sommar fokuserar jurymedlemmarna på extensiv och intensiv och bokläsning. Under augusti och september månad hålls bokjurymöten och de nominerade titlarna offentliggörs under slutet på september och i oktober tillkännages vinnaren av utmärkelsen Årets Trädgårdsbok.

Vilka kriterier arbetar fackmannajuryn efter?

Inkomna böcker värderas efter målgrupp och relevans, allmänna intryck, saklighet och överskådlighet som källhänvisningar och litteraturförteckning. Även pedagogik och förmåga att väcka lust och nyfikenhet värderas. Stil och tonalitet bedöms, liksom allmängiltighet eller personlig skildring. Språkhantering och estetik granskas samt kvalitén på illustrationer, layout, tryck och fotografi. Översättningar granskas och bedöms även. Slutligen bedöms även bokens livslängd som “annuell eller perenn”.

Historik för utmärkelsen

Initiativtagare till utmärkelsen Årets Trädgårdsbok är Carita Wallman Larsson, tidigare ordförande för Gartnersällskapet. De första åren ansvarade bokjuryn endast för att nominera böcker – och det var mässbesökare som röstade fram vinnaren. Utmärkelsen utdelades då efterföljande år, efter publicerings år. Sedan starten har Årets trädgårdsbok funnits med och medverkat på nordiska trädgårdsmässa i Stockholm och sedan även på bokmässan i Göteborg.

Arbetsrutinerna för utmärkelsen ändrades 2014. Från och med nu utdelas utmärkelsen samma år som publicering, i stället för efterföljande år. Fackmannajuryn gör nu ett urval av nominerade titlar och utser även vinnare. Juryn kan även uppmärksamma vissa böcker genom ett speciellt hedersomnämnande. Läs mer om hedersomnämnande här.

Under många år, fram till Covid-pandemin 2020 presenterades inskickade böcker på mässan nordiska trädgårdar i Stockholm. Alla inkomna titlar ställdes då ut i sällskapets monter och presenteras i scenprogram. De böcker som juryn bedömt och nominerat presenterades sedan på samma sätt på bokmässan i Göteborg. Vinnaren av utmärkelsen offentliggjordes slutligen under bokmässans branschdag och priset utdelades från den Gröna scenen. Sedan 2021 offentliggörs utmärkelsen vid ett öppet event för allmänheten under oktober månad på Rönnells Antikvariat i Stockholm. 2023 gjordes ett undantag då Stockholms Gartnersällskap 175- års jubilerade och utmärkelsen utdelas under jubileumsdagen.

2021 Introducerades utmärkelsens logotyp, något som länge efterfrågats av vinnande bokförlag och författare. Från och med 2023 finns även nomineringslogotyp
framtagen som kan användas av förlag.

Frågor om Årets Trädgårdsbok?

Kontakta: Mariana Vodovosoff, jurymedlem och kontaktperson för utmärkelsen
E-post mariana.vodovosoff@gmail.com
Mobil: 0707 – 95 35 29