GARTNERFONDEN

Gartnerfondens belöning

Gartnerfonden instiftades 1897 som trädgårdsmännens allmänna understödskassa för människor i nöd. Flera donationer utgör grunden i fonden. Dessbättre minskade så småningom behovet av understöd och vid representantmötet 1979 ändrades stadgarna och medger nu utdelandet av en belöning & ” till förtjänt trädgårdsman eller -kvinna”. Belöningen är avsedd dels som en uppmuntran och dels som en hjälp till fortbildning i form av studieresa eller liknande.

Se juryns motiveringar till belöningarna:

2021- Jonas Bendroth
2020 Patrik Grahn
2019 Leif Blomqvist
2018 Åke Truedsson
2016 Lena Israelsson
2015 Viktoria Skoglund och Gunnar Kaj
2012 Björn Embrén
2010 Anna-Karin Johansson
2008 Rune Bengtsson
2007 Yvonne Westerberg
2006 Stefan Matsson
2005 Maj-Lis Pettersson
2004 Helena Karlèn
2003 Tomas Lagerström

OM GARTNERFONDEN

STYRELSE
Gartnerfondens ordförande är Jörgen Orback,
e-post: jorgen.orback@tengbom.se
Styrelsen består i övrigt av vice ordförande, sekreterare, skattmästare, två ledamöter och två suppleanter. Fonden har två revisorer och två revisorssuppleanter.

MEDLEMSORGANISATIONER
I Gartnerfonden ingick 2007 sju medlemsorganisationer:

  • Trädgårdsnäringens Riksförbund TRF
  • Nordöstra Skånes distrikt av TRF
  • GefleborgTrädgårdsodl. sällskap
  • Västra Sveriges Trädgårdsmannasällskap
  • Tungelsta Trädgårdsodlareförening
  • Stockholms Gartnersällskap
  • Västra Sörmlands Gartnersällskap