Sveriges äldsta trädgårdsförening

Stockholms Gartnersällskap är Sveriges äldsta trädgårdsförening. Det stiftades i juni 1848 i syfte att ”främja medlemmarnas fortskridande och förkofran i hvad som trädgårdkonsten tillhör genom att bereda tillfälle till utbyte af idéer och erfarenhetsrön”.

Enligt dagens stadgar är sällskapets uppgift att verka för att den svenska trädgårdsbranschen främjas och att stärka samhörighetskänslan och utbyta kunskaper mellan olika kategorier av yrkesutövare. Denna uppgift fyller sällskapet idag bland annat genom att anordna föreläsningar och exkursioner.

”Till medlemmar av sällskapet kan inväljas yrkesutövande och studerande inom park- och trädgårdsområdet eller annan person som verkar  för sällskapets ändamål” I dag representerar de ca 200 medlemmarna många olika yrkeskategorier inom park och trädgård.

Gartnersällskapets matrikel ges ut med några års intervall. Den är ett utmärkt hjälpmedel för att hitta en kollega när man behöver en tjänst eller ett råd. Här finns en enorm kunskapsbank för medlemmarna att dra nytta av – inte minst från pensionerade medlemmar, som är en mycket stor resurs för de yrkesverksamma.

STYRELSE 2024

Ordförande: Inger Olausson

Ledamöter:
Petra Lindvall
Lena Hansson
Jörgen Orback
Gunilla Hassellöf Johansson
Karin Ekrin
Pia Englund

Suppleanter:
Linnéa Appelgren
Anna Dahlström

Stadgar (ladda ned som pdf)

info@gartnersallskapet.se