HISTORIA

Den 12 juni 1848 bildade några trädgårdsmästare en förening för att citat: Utveckla sina idéer och framställa resultaten av sina rön. 

Redan efter ett år hade man hunnit bli 68 medlemmar. Idag är medlemsavtalet högre och med trädgårdsfolk från alla branscher representerade. Då, 1848, var alla medlemmarna trädgårdsmästare. I dagen medlemsmatrikel finns betydligt fler yrkestitlar.

Gartnersällskapet viktigaste uppgift är att verka för att främjande av den svenska trädgårdsskötseln samt stärkande av samhörighetskänslan mellan olika kategorier av yrkesutövare. Den uppgiften fyller sällskapet regelbundet genom att anordna aktuella medlemsträffar och utflykter.

En kunskapsbank
I föreningen finns en kunskapsbank som vi medlemmar kan dra nytta av. Vi är en unik förening, inte bara på grund av föreningens höga ålder med ett långt erfarenhetsutbud, utan för att föreningen har många olika yrkesutövare under ett och samma tak – trädgård.

1998 firade föreningen 150 år och ett tjugutal av Gartnersällskapets medlemmar gick samman och skrev en bok om Stockholms parker och torg under nutid och dåtid. Boken Stockholm – vår gröna stad, publicerades till kulturhuvudstadsåret.

Årets Trädgårdsbok
2003 instiftades utmärkelsen Årets Trädgårdsbok, för att främja trädgårdsböcker av god kvalité. I fackmannajuryn ingår styrelsemedlemmar från Stockholms Gartnersällskap.

Sedan 2014 satsar nu Gartnersällskapet på att presentera all tillgänglig utgivning av trädgårdstitlar för allmänheten på vårens mässa Nordiska Trädgårdar i Stockholm. Alla inkomna trädgårdstitlar ställs ut, presenteras och görs tillgängliga för mässbesökarna. Gartnersällskapets erfarenhet från både Bok- och Trädgårdsmässan visar att det finns ett stort intresse att diskutera trädgårdslitteratur bland allmänheten.