Ulf Nordfjell får utmärkelsen Årets Trädgårdsbok 2023

Trädgårdar: Genom årstider och ett förändrat klimat
Författare: Ulf Nordfjell
Foto: Jason Ingram
Förlag: Norstedts

Fackmanajuryn motivering:
Ulf Nordfjells ”Trädgårdar – genom årstider och ett förändrat klimat” tar mästaren med oss i tillblivelsen av tio unika trädgårds- och parkprojekt där gränsen mellan vision och verklighet har upplösts. Gestaltningen är genomtänkt in i minsta detalj och med ett gehör för platsens förutsättningar, karaktär och historia, men Här betonas även vikten av en hantverksmässig grund som ska hålla över tid. De stämningsfulla bilderna – av Jason Ingram – tillsammans med ett personligt tilltal gör att vi känner oss inbjudna, trots objektens exklusiva kundkrets. Det är en bok vi gärna återvänder till – som inspiration, kunskapskälla och för dess hyllning till trädgårdskonstens stilideal och förfining av omgivande natur, tolkat med en omisskännligt Nordfjellskt hand och öga.

Tre hedersomnämnande 2023 tilldelas:

Trädgårdsmästarinnor : hundra år av kamp för jämställd trädgårdsutbildning
Författare: Boel Nordgren &Inger Olausson
Förlag: Bokförlaget Arena

Skildringen i ”Trädgårdsmästarinnor” inleds på 1860-talet då frågan om kvinnor inte bara skulle kunna ägna sig åt trädgårdssysslor utan utbildas inom trädgårdsyrket började diskuteras. De första utbildningarna startades först kring sekelskiftet 1900. Boken följer utvecklingen in på 1960-talet. Ett stort antal trädgårdskvinnor och deras insatser lyfts fram, liksom de olika faktorer i samhället som påverkade utvecklingen på utbildningsområdet och kvinnornas professionella villkor. Med personligt engagemang tecknar Inger Olausson och Boel Nordgren utifrån minnen, tidskrifter, fotografier och annat arkivmaterial en ny historia som bidrar med en välkommen och välbehövlig perspektivförskjutning på trädgårdsprofessionens historieskrivning.

Staten som trädgårdsmästare : Järnvägens planteringar från naturförsköningskonst till testamente
Författare: Anna Lindgren
Förlag: Acta Universitatis Gothoburgensis

Naturförsköningskonst var kanske ett vanligare ord under 1800-talet än idag. I Anna Lindgrens doktorsavhandling med titeln ”Staten som trädgårdsmästare” bjuds vi in i delar av vår svenska trädgårdshistoria. Åren när järnvägens expansion var stark fanns det en självklarhet att planteringar var en integrerad komponent i utvecklingen av stambanan samt vilken nytta planteringarna hade. Kontrasten blev stor under efterkrigstidens moderniserings ideal, ”kasta det gamla och förespråka det nya”.

Ett liv i Floras tjänst : Knut Bovin – trädgårdsmästare, publicist, idealist
Författare: Göran Holmberg
Förlag: Stockholmia förlag

På ett personligt, finkänsligt och allmängiltigt sätt beskriver Göran Holmberg allkonstnären Knut Bovins långa gärning. Knut Bovin hann verka inom många områden; från den praktiska trädgårdsmästaren som drev upp perenner och utförde anläggningsarbeten till den skicklige stilisten. Knut Bovin var under sin samtid en uppskattad skribent och lärare men också känd som trädgårdsarkitekt vid sekelskiftet 1900. Han blev en drivande medlem av Stockholms Gartnersällskap, och han startade tidskriften Viola då han tyckte att det saknades ett annonsblad för trädgårdstjänster. ”Ett år i Floras tjänst” är vackert formgiven och ger en bild av den mångfacetterade person som Knut Bovin var.

Vill du veta mer om utmärkelsen Årets Trädgårdsbok 2023?
Mariana Vodovosoff, presskontakt för fackmannajuryn.
Mobil: 0707- 95 35 29, E-post: mariana.vodovosoff@gmail.com

By Published On: oktober 24, 2023

aktuellt

Jubileum! Programpunkter för oktober och november

75-ÅRSJUBILEUM MED FÖREDRAG, PRISUTDELNING OCH PRESENTATION AV ÅRETS TRÄDGÅRDSBOK Jubileumsdagen samordnas med Årets Trädgårdsbok, som i år jubilerar 20 år. Evenemanget börjar efter lunch. I priset ingår föreläsningar, lunch, mingel och middag. Vi ser fram [...]

11 titlar nominerade till Årets trädgårdsbok 2023

Fackmannajuryn har läst, bedömt och valt att nominera 11 st trädgårdsböcker detta år då utmärkelsen Årets Trädgårdsbok 20-årsjubilerar. 54 titlar som inkommit i år från förlag och författare, både fysiska böcker och i digitalt form. [...]

Vår- och sommarprogram 2023

Bästa Gartnermedlem – varmt välkomna till kommande aktiviteter under detta jubileumsår och håll sällskapet syfte levande! Vi har haft en stor tillströmning av nya medlemmar. Så här långt är det omkring 35 nya medlemmar som valts in.

Kunskapsdag & jubileumsmiddag 21 okt

Sällskapets 175-årsjubileum i juni, med kunskapsdag och jubileumsmiddag flyttas till den 21 oktober. Det är en hektisk tid för alla i den gröna branschen, så sällskapet flyttar jubileumsdagen, så fler medlemmar ska kunna delta.

Årets Trädgårdsbok på Trädgårdsmässan

Utmärkelsen Årets Trädgårdsbok ställer ut på Nordiska trädgårdsmässan i Stockholm den 30 mars – 2 april. Vi finns på plats i FOR:s Rådgivningstorg – med en liten utställning som blickar tillbaka, nu när utmärkelsen 20-års jubilerar.