2007 ”Jag tänker på Linné. Han som såg allt”

Författare: Karin Berglund
Förlag: Bonnier

Fackmanajuryns motivering:
En personligt skriven bok där författarens fascination av ämnet smittar. Hon är journalist och skriver berättande och trevligt. Boken är samtidigt otroligt innehållsrik och den är väl genomarbetad och granskad. På var och varannan sida får läsaren sig till livs en intressant anekdot värd att berättas. Linné och hans samtid beskrivs i de olika teman som boken är indelad i. Givetvis mycket er än en trädgårdsbok, men hans betydelse för botaniken och beskrivningar av olika växters och trädgårdsskötselns betydelse för oss blir väl belysta. Illustrationerna är många och vackra. Det finns ett bra register och källhänvisningar. Detta blir säkert Boken om Linné i många år framöver.

Målgrupp: För var och en som vill veta mer om vår mest kände svensk genom tiderna, Carl von Linné.

 

Övriga nominerade 2007

Rosor för förnuft och känsla
Författare: Franziska Kröll
Fotografi: Franziska Kröll
Förlag: Forum

Målgrupp: Rosälskare, både erfarna och nyblivna trädgårdsägare.

Motivering: Rosor för förnuft och känsla är en vacker och inspirerande bok som väcker läsarens odlarlust. Boken förmedlar på ett personligt sätt författarinnans engagemang och kunskap. Den balanserar på ett smakfullt sätt odlingsråd om plantering, skötsel och skadedjur med historik och enkla tips om rosornas många användningsområden. Tydliga sortbeskrivningar över närmare 200 rosor ordnade efter färg och höjd för att underlätta för läsaren avslutar boken. Språket är enkelt och lättläst och bilderna överdådiga. Rosor för förnuft och känsla är en bok som lämpar sig utmärkt som presentbok likväl som till uppslagsbok.

 

Gotländska trädgårdar
Författare: Stella Westerlund
Fotografi: Katarina Grip Höök
Förlag: Historiska Media

Målgrupp: Kultur- och historieintresserade trädgårdsmänniskor med en förkärlek för Gotland.

Motivering: Utan att ge avkall på historiska fakta porträtteras ett trettiotal trädgårdar på ett levande och intresseväckande sätt. I ett inledande avsnitt tecknas Gotlands trädgårdshistoria och de olika trädgårdsmiljöerna som beskrivs spänner över flera århundraden, från Roma kloster till Skulpturfabriken i Boge. Utmärkt illustrerad med såväl gammalt som nytaget bildmaterial lockar boken till läsning. En föredömlig litteratur-, käll- och bildförteckning bidrar till bokens kvaliteter. En bok som inspirerar till utflykter och som har en given plats i både gutars och fastlänningars bokhyllor.

 

Rabarber
Författare: Ingar Nilsson
Fotografi: Ingvar Eriksson m fl
Förlag: Natur & Kultur

Målgrupp: Målgruppen för denna bok är trädgårds- och matintresserade med ett historiskt inslag.

Motivering: Boken presenterar på ett seriöst sätt en växt som är mycket mer spännande och användbar än man kan tro. Författaren tar fram det kulturhistoriska och läkemedelsperspektivet på ett mycket intressant sätt. Boken presenterar många trevliga historiska berättelser men även vad som görs idag för att bevara sorter och öka användningen av rabarber.

Receptdelen visar på många sätt att använda rabarber inte bara till saft och paj. Kända kockar tipsar om rabarber i drinken, till förrätten, varmrätten och som dessert. En mycket läsvärd och bra bok med kvalitet och innehåll, skriven på ett mycket positivt och medryckande sätt.

 

Villaträdgården historia – Ett 150-årigt perspektiv
Författare: Åsa Wilke
Fotografi: Åsa Wilke m fl
Förlag: Prisma

Motivering: En värdefull bok om ett saknat, men mycket angeläget ämne. Målgruppen är vidare än man kan tro, inte bara trädgårdshistoriskt intresserade utan alla villaägare som har intresse av att trädgården ska samspela med sin villa.

Boken är pedagogiskt uppställd, indelad efter tidsepoker i villabyggandet i kronologisk ordning. Utan att var en avhandling eller en handbok, ger den många tips och en utmärkt bakgrund till arbetet med villaträdgården. Texterna är väl genomarbetade. Språket är tydligt och faktabeskrivande.
Illustrationerna är bra valda och av bra kvalitet som förtydligar texten.

 

Det grönskande växthuset – från krokus till tomat
Författare: Inger Palmstierna
Fotografi: Inger Palmstierna och Markel Palmstierna
Förlaga: Prisma

 

Målgrupp: Den som funderar på att skaffa eller redan har ett växthus.

Motivering: Välskriven och vederhäftig handbok med praktiska anvisningar och inspirerande idéer och miljöer. Boken behandlar alltifrån odling av grönsaker, bär och frukt till vårlökar, blomsterväxter och krukväxter. Här beskrivs tekniker för sådd, skolning och övervintring och ges exempel på olika typer av uppvärmning, ventilation och belysning. Rikt illustrerad med ett vackert och pedagogiskt bildmaterial, är det en bok som bottnar i författarens egna kunskaper och erfarenheter och räcker långt för såväl nybörjaren som den mer erfarne odlaren.

 

Perenner – Inspiration Skötsel Lexikon
Författare: Marie Hansson
Fotografi och illustrationer: Björn Hansson
Förlag: Prisma

Målgrupp: Alla som har intresse av att betrakta eller odla vackra fleråriga växter.

Motivering: Boken är uppdelad i en inspirations- och skötseldel samt en lexikon-del. Lexikon-delen utgör den större delen av bokens omfång och såväl kortlivade som mer stadigvarande perenner presenteras utförligt i ord och bild. En stor mängd namnsorter/ kultivarer /odlingsformer presenteras under varje art.
Perenner är en tilltalande och behändig bok. Varje läsare kan hämta intressant information ur det rikhaltiga urvalet av lästips och idéer om användningsområden och kombinationsmöjligheter av perenna växter. Bilderna förstärker texten och ger inspiration till att experimentera mer. En utmärkt bok till referensbiblioteket för perenner.

 

12 Trädgårdar
Författare: Ulf Nordfjell
Fotografi: Jerry Harpur
Förlag: Prisma

Motivering: Äntligen en bok som beskriver ren svensk arkitektur utan att alltid ta in europeiska förebilder. Författaren är arkitekten och designern bakom dessa 12 livsverk. Boken är skriven som en handbok med författarens egna ingående, inspirerande och målande ord. Texten är mycket förklarande för att läsaren skall förstå hur arkitekten har tänkt och varför han har valt det som vi får ta del av. All text är också rikt illustrerat med några planer och en mängd fantastiska färgfoton.
Kompositionen i val av material och växter är av hög kvalité och starkt präglad av vår genuina svenska natur. Boken väcker lust och idéer att själv våga göra något lite extra i den egna trädgården.

 

Odla barrväxter
Författare: Brita Johansson
Fotografi: Brita Johansson
Förlag: Signum

Målgrupp: Alla barrväxtintresserade, särskilt riktad till dem som själva ska odla.

Motivering: Odla barrväxter fyller ett tomrum i dagens bokutgivning – det är länge sedan en bok om barrväxter – efter 1970-talets storhetstid är detta säkert en trend som kommer tillbaka.
Boken är främst skriven som handbok, men är också en inspirationsbok och vittnar om författarinnans kunnighet om och kärlek till barrväxterna. Språket är personligt, även när faktakapitel avhandlas. Illustrationerna och fotona är vackra och inspirerande, faktainriktade och tydliga – ett utmärkt barrväxtlexikon på svenska, som kommer att vara en referensbok i ämnet för många år framåt.

 

Handbok för Köksträdgården. Odla grönsaker, kryddor och bär
Författare: Lena Israelsson
Fotografi: Lena Israelsson
Förlag: W&W

 

Målgrupp: Ett standardverk för den som vill odla till både nytta och nöje.

Motivering: Den gavs ut första gången år 2000 och kommer nu i en reviderad utökad upplaga.
Allmänt intryck: Författaren delar med sig av sin egenförvärvade kunskap på ett saklig och samtidigt inspirerande sätt, ett tjugotal nya köksväxter kompletterar de tidigare, boken har fått nya bilder och foton (de flesta av författaren) samt två helt nya kapitel, ett för bråttomfolket och ett om prydnaderna för köksträdgården nämligen sommarblommorna. En vackert formgiven klokbok, kort sagt en köksväxtbibel.

 

Om Årets Trädgårdsbok 2007

Ca 850 mässdeltagare har röstat bland de tio böcker som Stockholms Gartnersällskap har nominerat ur Förlagens urval av 2007 års trädgårdsböcker. Samtliga böcker fick röster. Till Årets Trädgårdsbok får varje förlag skicka in max 5 titlar. 2007 har det inneburit att Gartnersällskapets jury har haft 27 titlar att läsa och granska. De 10 bästa har valts ut och recenserat. De nominerade presenterades på Bok & Biblioteksmässan på Svenska mässan i Göteborg 27-30 september 2007. Allmänheten röstade fram vinnaren på trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar, Stockholmsmässan i Älvsjö 10-13 april 2008.
4 röstande mässdeltagare som vunnit bokpaket. Fackmanajuryn vill passa på att tacka förlagen och alla mässbesökare som deltagit i framröstningen av ”Årets trädgårdsbok 2008”.

 

fler pristagare

2022 ”Handbok för en gammal trädgård”

Handbok för en gammal trädgård Författare: André Strömqvist Förlag: Norstedts Juryns motivering: Trädgårdsantikvarien André Strömqvists handbok leder oss på en lustfylld trädgårdspromenad genom historien. Med finstämd och personlig ledsagning väcks läsarens nyfikenhet över historiska stilar, [...]

2021 ”Konsten att beskära träd och buskar”

Författare Eva Robild och Georg Grundsten Fotograf: Eva Lie Förlag: Bonnier Fakta Fackmanjuryns motivering: Våga klipp till – här får du ny inspiration i konsten att beskära trots många tidigare beskärningsböcker. Budskapet är att beskärning [...]

2020 ”Ormbunkar”

Författare: Anton Sundin Red. & foto: Elisabeth Svalin Gunnarsson Form: Jojo Form Förlag: Bokförlaget Langenskiöld Fackmannajuryns motivering: Anton Sundins Ormbunkar introducerar en försummad växtgrupp med en fanfar. Från omslag till register är det en vacker [...]