2005 ”Vår trädgårdsbok”

Författare: Christel Kvant och Inger Palmstierna
Förlag Prisma

Målgrupp: Alla trädgårdsintresserade som behöver råd, tips och idéer för sin trädgård.

Fackmanajuryns motivering:
Allmänt intryck: En så gott som heltäckande trädgårdsbok med både inspiration och handfasta odlingsråd. Boken har fem huvudavdelningar, våra trädgårdar, trädgårdens växter, trädgårdsrummet, nyttoträdgården och växtvård. Betoningen ligger på växterna med nästan 200 sidor växtbeskrivningar. Både huvudförfattarna och medförfattarna har gedigna
kunskaper inom sina specialområden som de beskriver på ett lättläst och sakligt sätt. Mycket kunskap i en tilltalande form. En ny bibel för trädgårdsälskaren.

Hedersomnämnande 2005

Människan och floran. Etnobiologi i Sverige del 2.
Författare: Flera olika författare har bidragit till verkets 59 tematiska uppsatser.
Förlag: Wahlström & Widstrand

Målgrupp: Alla som har intresse av eller är nyfikna på hur växter används och har använts genom tiderna.

Motivering: En rad olika uppsatser med skiftande teman och angreppssätt tar upp hur människan nyttjat och utnyttjat växter under tidernas gång, från forntid till framtid, från skog och utmark till trädgård och fönsterbräda. Utmärkta bilder och illustrationer samt förnämliga källförteckningar. Bra layout och tryck. En gedigen och väl genomarbetad uppslagsbok för alla åldrar.

Övrigt nominerade 2005

Vildros och kaprifol- Trädgården på ön
Författare: Torsten Wallin
Fotografi: författaren
Illustrationer: Eva Grytberg, Eva Alvemur
Förlag: Albert Bonniers Förlag

Målgrupp: Alla växtintresserade trädgårdsfantaster och alla som älskar naturen vid havet.

Motivering: Allmänt intryck: En mycket vacker bok och en personlig skildring av en privat trädgård som har specifika förutsättningar i Stockholms ytterskärgård. Den är både inspirerande och kunskapsgivande med många tips om växter och växtkomposition. Här skildras både vedermödor och glädjeämnen med att skapa en trädgård i ett svårt klimat. Boken innehåller många vackra illustrationer, såväl beskrivande sektioner , trädgårdsritning och stämningsfulla foton.

 

Planera trädgården – Skapa ditt eget paradis
Författare: Anders R Dagsberg Bertil K Johansson
Fotografi: Bertil K Johansson
Illustrationer: Anders R Dagsberg
Förlag: ICA bokförlag

Målgrupp: Alla som vill anlägga en ny trädgård eller planera om sin gamla.

Motivering: Allmänt intryck: En lättläst bok med vackra och detaljerade bilder, som ger idéer och handledning till skapande av en egen personlig trädgård.
Boken ger bra information om vad man bör tänka på innan trädgården anläggs och under arbetets gång. Man får lära sig att även små detaljer är betydelsefulla för trädgårdens slutliga väl genomarbetade helhet. Olika trädgårdstyper beskrivs med detaljerade skisser och förslag på växtval. Boken ger också tips om mindre kända växter som är odlingsvärda. I den här boken finns säkert mycket inspiration som kan ge resultat i den egna trädgården.

 

Änglatrumpeter och spikklubbor. Så får du dem att blomma rikligt.
Författare: Lars och Birgitta Geite
Teckningar: Brigitta Geite
Förlag: ICA bokförlag

Målgrupp: Alla växt- och odlingsintresserade

Motivering: En bok som förmedlar Lars och Birgitta Geites fascination för dessa praktfulla växter. Olika arter och sorter presenteras och författarnas delar generöst med sig av sina egna erfarenheter av odlingen och skötseln på ett kunnigt och pedagogiskt sätt. De vackra och omväxlande instruktiva bilderna väcker lust att börja odla själv. En liten pärla som kommer inspirera odlare lång tid framöver.

 

Allt om trädgård
Författare: Marie och Björn Hansson med flera
Fotografi: Björn Hansson – merparten av bokens bilder
Förlag: Natur och Kultur/Fakta etc.

Målgrupp: Alla trädgårdsintresserade

Motivering: Som titeln anger är det en komplett handbok med idéer och förslag för alla områden i trädgården. Boken består av fyra delar: Planering, Växterna, Köksträdgården och Trädgårdspraktika. Den är trots sin stora omfattning förhållandevis lätt att hitta i.
Här kan både nybörjaren och den mer erfarne hämta kunskap och inspiration för att kunna förverkliga sina trädgårdsdrömmar. Från grundplanering till den praktiska planteringen. Med sina 528 sidor, 1450 utmärkta färgfoton, 110 färgillustrationer och 1800 växtbeskrivningar är det ett genomarbetat och välskrivet praktverk.

 

Italienska trädgårdar
Författare: Ann Larås
Fotografi: Åke E:son Lindman
Förlag: Natur och Kultur/Fakta etc.

Målgrupp: Trädgårdshistoriskt och/eller kulturhistoriskt intresserade, Italienfrälsta.

Motivering: Journalisten Ann Larås har skrivit en inspirerande bok om några av hennes favoritträdgårdar i Italien. Författaren besöker både de äldre berömda trädgårdarna och några lite mindre kända av senare datum. Boken är utformad som en serie resereportage, där författaren på ett personligt sätt förmedlar sina egna intryck, men också låter oss möta ägare, trädgårdsmästare och trädgårdshistoriker och deras berättelser. Boken har en lättöverskådlig indelning, tydliga kartor och innehåller värdefull praktisk information som underlättar trädgårdsresandet. Den lämpar sig både för att resa hemma i fåtöljen och som handbok inför den egna turen. Det stora formatet gör den svårare att ta med till Italien för den som inte är bilburen. En särskild eloge måste ges för de fantastiska bilderna. Vi uppskattar också att boken är fackgranskad.

 

Trädgården vid Drömmens – En glänta i skogen
Författare: Sten och Katarina Dunér
Fotografi: Olle Holm
Förlag: Prisma

Målgrupp: Alla trädgårdsälskare

Motivering: En lättläst och inspirerande bok om hur Sten och Katarina Dunér fann och utvecklade sin trädgård i Småland. Vi får följa med i tid och rum genom trädgården och det kan ge oss en vision av hur vår egen trädgård kan skapas. Boken om deras glänta i skogen kan bli din vägledare om du vill skapa en egen lustgård som omfattar allt från gräsmatta, köksträdgård, till kryddgård och dammar.
Med sina autentiska svartvita bilder, är den också historien om dem som ursprungligen slet på Skogshemmanet Drömmens.
Det välkända författarparet har haft den ömsinta fotografen Olle Holm som samarbetspartner även denna gång. Boken om Drömmens känns som en saga men den är verklighet.
En praktisk lustbok!

 

Trädgårdens golv
Författare: Christina Ilminge
Förlag: Prisma

Målgrupp: En bok för alla de som har en markyta att planera till största nytta och glädje.

Motivering:
En till formatet liten bok med förvånansvärt mycket innehåll. Koncentrerar sig främst på växtmaterial samt natursten. Bra och lättläst text, relevanta och tydliga bilder.
Författaren delger läsaren en del praktiska aspekter som inte kan läsas i plantskolekataloger. Boken tar inte upp alla marktäckande växter men ett gott urval är gjort för nordiska förhållanden. En bra litteraturlista som ger läsaren möjlighet till framtida fördjupningar. En långvarig och användbar bas-bok.

 

Trädgårdens vatten
Författare: Kerstin Engstrand och Anders Persson
Förlag: Prisma

Målgrupp: En bok för alla som skulle vilja ha men ännu inte har ljudet av vatten i sin trädgård.

Motivering:
En god introduktion till vatten i trädgården, instruktioner hur man bör gå tillväga och vad man bör tänka på vid anläggande av olika former av vatten i trädgården. Olika aspekter av vatten behandlas och det är lätt att hitta tillbaka till olika avsnitt då strukturen är god.
En god första bok framför allt genom de tankerutor som finns inför en planering av en eventuell egen vattensamling, om barnsäkerhet, materialval och vattenkvalitet. De fotografier som finns med visar en mängd olika möjliga alternativ från den minsta tillfälliga vattensamling till baddammar, från klassiska anläggningar till mer humoristiska installationer.

 

Tre trädgårdar i Dalarna
Författare och fotograf: Christina Högardh-Ihr
Förlag: Signum

Målgrupp: Alla med intresse för kultur och trädgård.

Motivering: En intressant skildring av tre fascinerande trädgårdar och människorna bakom dem.
Trädgårdarna är sinsemellan helt olika men växte alla fram under tidsepoken runt förra sekelskiftet. I de tre trädgårdarna träder tre kvinnor fram, som haft avgörande inflytande på anläggandet och skötseln. Karin Larsson på Lilla Hyttnäs i Sundborn, Ester Claesson hos Erik Axel och Gerda Karlfeldt på Sångs i Sjugare by och Hilda på Hildasholm som hon fått i morgongåva av sin man Axel Munthe. Ester Claesson var landets första kvinnliga trädgårdsarkitekt och den som stod för planeringen av Sångs efter Karlfeldts önskemål.
Boken varvar beskrivningar av trädgårdarna och deras framväxt och förändring till idag med inslag om upphovsmännens och kvinnornas liv och leverne. Intressant både som historiebok och trädgårdsbok. Vackra bilder, utförliga växtlistor och litteraturhänvisningar finns också med.

 

Om Årets Trädgårdbok 2005

Till Årets trädgårdsbok 2005 valde mässbesökarna på Nordiska Trädgårdar i Älvsjö Vår trädgårdsbok’ skriven av Christel Kvant och Inger Palmstierna, utgiven av Prisma. Drygt 1200 mässdeltagare har röstat bland de tio olika böcker som Stockholms Gartnersällskap har nominerat ur förlagens urval av 2005 års trädgårdsböcker.

Tio böcker har nominerats av Stockholms Gartnersällskap till Årets Trädgårdsbok 2005. En bok har erhållit hedersomnämnande utom tävlan. Stockholms Gartnersällskap gratulerar vinnarna samt de tre röstande mässdeltagare som vunnit i utlottningen av bokpaket samt ett års specialmedlemskap i Stockholms Gartnersällskap. Vinnande förlag får diplom, författare erhåller diplom samt ett års specialmedlemskap i Stockholms Gartnersällskap. Styrelsen tillskrev ca 20 förlag och bad dem välja 1-5 titlar ur sin utgivning av trädgårdsböcker 2004. Vi fick 25 titlar och bland dem nominerade vi 10 stycken till Årets trädgårdsbok 2005. Vi vill passa på att tacka förlagen och alla mässbesökare som deltagit i framröstningen av ”Årets trädgårdsbok 2005”.

Nomineringskommittén  2005 bestod av:

Carita Wallman Larsson, trädgårdstekniker och Stockholms Gartnersällskaps ordförande
Jörgen Orback, landskapsarkitekt och Gartnerfondens ordförande
Kerstin Fogelberg, landskapsarkitekt
Mats Karlströmer, marknadsekonom
Lena Hansson, akademiörtagårdsträdgårdsmästare
Solveig Sidblad, hortonom
Åsa Ahrland, hortonom
Katrin Selander, hortonom
Margareta Nordell, fil kand
Göran Eriksson. civ ing

 

 

fler pristagare

2022 ”Handbok för en gammal trädgård”

Handbok för en gammal trädgård Författare: André Strömqvist Förlag: Norstedts Juryns motivering: Trädgårdsantikvarien André Strömqvists handbok leder oss på en lustfylld trädgårdspromenad genom historien. Med finstämd och personlig ledsagning väcks läsarens nyfikenhet över historiska stilar, [...]

2021 ”Konsten att beskära träd och buskar”

Författare Eva Robild och Georg Grundsten Fotograf: Eva Lie Förlag: Bonnier Fakta Fackmanjuryns motivering: Våga klipp till – här får du ny inspiration i konsten att beskära trots många tidigare beskärningsböcker. Budskapet är att beskärning [...]

2020 ”Ormbunkar”

Författare: Anton Sundin Red. & foto: Elisabeth Svalin Gunnarsson Form: Jojo Form Förlag: Bokförlaget Langenskiöld Fackmannajuryns motivering: Anton Sundins Ormbunkar introducerar en försummad växtgrupp med en fanfar. Från omslag till register är det en vacker [...]