2009 ”Trädgårdsvisioner”

Författare: Hannu Sarenström
Förlag: Prisma

Fackmanajuryns motivering:
En personlig betraktelse över trädgårdens glädjeämnen och vedermödor byggd på egen praktisk erfarenhet. Författarens ser på sin trädgård med såväl drömmarens som kritikerns ögon och skapar därigenom en härlig trädgårdsblandning. Förföriska bilder och bra bildtexter hjälper läsaren som söker inspiration, bra växtregister och en egensinnigt upplagd kapitelindelning. En bok att vända tillbaka till!

Målgrupp: Var och en som vill inspireras till ”stordåd” i trädgården.

 

Hedersomnämnanden 2009

Millefolium, rölika och näsegräs. Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition
Författare: Inger Larsson
Förlag: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Målgrupp: Nyfikna språkintresserade växtodlare, växtintresserade språkvetare och var och en som vill veta mer om medeltida växtnamn i skriftliga källor.

Motivering: Inger Larsson är professor i svenska språket vid Stockholms Universitet och har skrivit en ingående bok om medeltida svenska växtnamn ur skriftliga källor. En bok där författarens språkliga kunskap och fascination av ämnet smittar av sig. Boken är vetenskapligt skriven och mycket innehållsrik. Källmaterialet omfattar växter nämnda i lagtexter, medeltida brev och namn ur översättningar av utländska ört- och läkeböcker och jordbruksböcker däribland Peder Månssons skrifter. Vadstena klosters jordaböcker har också givit uppgifter om inhemskt växtbruk och namnskick. Boken är väl genomarbetad och ett rent nöje att läsa. Illustrationerna är många, unika – sällan sedda och fantastiskt vackra. Det finns ett bra register och föredömliga käll- och litteraturhänvisningar. Detta blir säkerligen den svenska medeltida växtnamnsuppslagsboken många år framöver.

 

Våra kulturväxters namn. Ursprung och användning
Författare: Björn Aldén, SvenGunnar Ryman
Medförfattare: Mats Hjertsson
Förlag: FORMAS Förlag

Målgrupp: Alla som behöver uppgifter om växters namn, ursprung eller användning.

Motivering: En större och utvidgad efterföljare till Kulturväxtlexikonet. Boken är ett måste som uppslagsbok i referensbiblioteket! Det yttre visar ett tilltalande urval nyttoväxter och det inre uppenbarar en skatt i form av information om kulturväxter i dess allra vidaste mening – växter vi använder med en mycket bred bas – bl.a. importerade växter i livsmedel, kryddor, virke, stimulantia, tekniska produkter, samt växtprodukter i kosmetika, färgmedel och mediciner. Boken ger kunskap om växternas namn både på svenska och latin, liksom även sortnamn. Layouten är tydligt och klar, vilket gör boken lättläst. Litteraturförteckningen är omfattande. Ett stycke kulturhistoria i kortform med sina 765 sidor. En trogen följeslagare under många år framöver.

 

Övriga nominerade  2009

Sommarblommor hela säsongen
Författare: Lena Sofia Andersson och Eva S Andersson
Förlag: Bonnier Fakta

Målgrupp: En bok för alla villaägare, kolonister, sommartorpare och balkongodlare.

Motivering: Nya böcker om sommarblommor utges ofta, men det behövs eftersom odlingen av de ettåriga växterna ständigt ändras. Plantskolornas och fröfirmornas sortiment förändras och förnyas med de senaste tillskotten från växtförädlarna. Nya trender dyker upp, odlingskärl och andra tillbehör är under ständig omvandling. Därför blir denna bok en stor inspirationskälla och nybörjarna kan lära sig grunderna för färg och form, var och vad man kan odla, olika teman och kompositioner.
Man hittar även mängder av goda råd om förökning, gödsling, vattning, bekämpning av sjukdomar och ohyra mm. Man får förslag om hur en odling av sommarblommor kan kompletteras med perenner och vedartade växter eller hur den permanenta odlingen kan piffas upp med sommarblommor. Det utmärkta och rikliga bildmaterialet är också en stor inspirationskälla. Boken avslutas med 150 växtbeskrivningar där man förutom en del gamla bekanta får en hel del nyheter till livs.

 

Den romantiska parken – Baldersnäs på Dal
Författare: Rune Bengtsson, Kolbjörn Wærn,
Elisabeth Wennberg och Åsa Ahrland
Förlag: Warne förlag

Målgrupp: Alla naturälskare som söker spänning och skönhet i naturmystikens och romantikens tecken!

Motivering: Alla naturälskare som söker spänning och skönhet i naturmystikens och romantikens tecken! I Dalslands skogsbygd vid Laxsjön växte en av Sveriges största romantiska parker fram –  Baldersnäs. I den här boken får vi följa Carl Fredrik Wærns ambitiösa arbete med att skapa och utveckla denna romantiska landskapspark under 1800-talets mitt, bland annat genom den anteckningsbok där Carl Fredrik Wærn nedtecknade alla planerade park- och trädgårdsprojekt. Den romantiska parken lever kvar i nästan varje svensk stad och här ger den historiska beskrivningen en spännande inblick i hur detta gick till och hur de engelsk-romantiska stilidealen från slutet av 1700-talet tog form under 1800-talet.
Det här är en viktig och väl genomarbetad bok som kommer att hitta läsare under en lång tid framöver.

 

Nävor
Författare:Ulla Hårde
Förlag: Ica Bokförlag

Målgrupp: Trädgårdsodlare med intresse för en perenn som passar många och även svåra lägen i trädgården.

Motivering: Trädgårdsodlare med intresse för en perenn som passar många och även svåra lägen i trädgården. En efterlängtad bok om ett stort släkte av en mycket användbar perenn. Ulla Hårde presenterar nävorna till färg och form på ett mycket trevligt sätt i sin bok. Boken är indelad i olika avsnitt efter blommans färg, bladens former, växtens höjd och behov av ljus eller skugga. Den indelningen gör det lätt att hitta en näva som passar i den egna rabatten.
Plantering, skötsel och förökning beskrivs i ett avsnitt och boken avslutas med en artdel som beskriver många nävor med bild och text. Boken visar variationen och mångfalden av nävor med många bra bilder.

 

Gräs & Bambu – inspiration, skötsel, lexikon
Författare: Marie Hansson
Fotograf: Björn Hansson
Förlag: Prisma

Målgrupp: Alla trädgårdsodlare med intresse för planering av rabatter och planteringar, såväl till amatörer som professionella.

Motivering: I denna bok får läsaren lära sig att använda gräsens rika variation av färg, form och textur. Författarna presenterar en omfattande kunskap och ett stort sortiment av gräs och bambu med vars hjälp man kan skapa egna kompositioner. Boken fungerar både som inspirationsgivare och uppslagsverk med sitt stora bildmaterial. Text och bild kompletterar varandra på ett förtjänstfullt sätt vilket skapar förståelse för gräsens och bambuns speciella förutsättningar och möjligheter.

 

Perenna rabatter
Författare: Eva Robild
Fotograf: Görgen Persson
Förlag: Natur & Kultur

Målgrupp: Alla trädgårdsintresserade, både nybörjare och mer erfarna, som vill skapa vackra rabatter, främst perenna.

Motivering: I vart och ett av nio kapitel presenteras en personlig rabatt och en idérabatt med samma tema, växter som trivs med de förutsättningar som gäller för dessa rabatter och ett plantporträtt. Lite mer kortfattat presenteras ytterligare ett dussin rabattidéer på var sitt uppslag. Kunnigt och kortfattat om skötsel ger en känsla av att det inte är så svårt att skapa sig en fin rabatt.
En inspirerande, vacker bok med fina plantporträtt och bilder av färdiga rabatter, lättolkade planskisser, källförteckning, tips på inköpsställen och ett föredömligt register – en perenn bok!

 

Citrus i kruka
Författare: Eva Rönnblom
Förlag: ICA bokförlag

Målgrupp: Alla som köpt eller fått en citrus och blivit intresserad av dess historia och skötsel.

Motivering: En inspirerande bok om citrus och författarens personliga odlingserfarenheter av citrusträd i kruka. Alla har säkert någon gång hållit en citrusfrukt i sin hand och drömt om att ha sitt eget citrusträd. Detta är boken som stöttar och inspirerar den som vill skaffa sig egna erfarenheter av citrusodling i kruka. En pedagogisk och tilltalande blandning av spännande fakta och praktiska råd gör boken till en utmärkt introduktion för både gammal och ung.

 

Trädgård i kallt klimat
Författare: Maria Sandström
Förlag: Natur & Kultur

Målgrupp: Alla som vill ha fördjupad kunskap om att odla i nordiska trädgård.

Motivering: En uppdaterad klassiker som tar upp det mesta som man behöver veta om man har en trädgård i vårt klimat. Här förmedlas mycket kunskap, och man får också en bra faktabakgrund till de råd som ges. Allt från klimat, jord och växter till design och växthusodling förmedlas på ett sakligt och tydligt sätt. Boken innehåller också bra växtlistor över härdiga växter. Detta är en stor trädgårdsbok i litet format.

 

Köksträdgården – planering, odling, recept
Författare: Sanna Töringe
Förlag: SEMIC

Målgrupp: Nybörjaren som vill att odla sina egna köksväxter och laga god mat av dem.

Motivering: En handfast och lättillgänglig bok om odling av grönsaker, frukt, bär och kryddor. Boken ger livfull inspiration, förmedlar en sinnlig lust till odling och praktiska råd om planering, anläggning, sådd, skörd och skötsel av köksträdgården. Odlingsdelen kompletteras genomgående av recept för varje växtgrupp som ytterligare ökar intresset för och längtan till att sätta igång med den egna odlingen. Boken är en uppdatering av en tidigare utgåva och har en mångfald av fina bilder.

 

En park i staden – 150 år med Linköpings Trädgårdsföreningens Park
Författare: Inga Wallenquist
Linköpings kommuns förlag

Målgrupp: Läsare intresserade av trädgårdens kulturhistoria.

Motivering: Många människors trädgårdsliv pågår i städernas parker. I denna vackert illustrerade bok får läsaren ta del av den fascinerande berättelsen om trädgårdsföreningen i Linköping. Läsaren får vandra runt i trädgården och lära känna växterna, bekanta sig med de olika trädgårdsföreståndarna och deras trädgårdsmästare och följa med genom framgångsår och kristider. Varmbänkar och växthus, fröhandel, trädvandringar, musikunderhållning, ballonguppstigningar, cykelåkning och busiga barn, boulespel och konstinstallationer, allt utspelar sig i denna trädgård. Historien handlar inte bara om Linköpings trädgårdsförening, utan kan också ses som en berättelse om den offentliga parkens roll i stadslivet under ett och halvt sekel.

 

Om Årets trädgårdsbok 2009

Till Årets Trädgårdsbok 2009 valde besökarna på trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar  ”Trädgårdsvisioner” skriven av Hannu Sarenström utgiven av Prisma. Nära 1000 mässdeltagare har röstat bland de tio böcker som Stockholms Gartnersällskap har nominerat ur förlagens urval av 2009 års trädgårdsböcker. Samtliga böcker fick röster och flest röster fick ’”Trädgårdsvisioner” som därmed vunnit titeln ’Årets trädgårdsbok 2009’. Tre röstande mässdeltagare har vunnit bokpaket.

Fackmanajuryn vill passa på att tacka förlagen och alla mässbesökare som deltagit i framröstningen av ”Årets trädgårdsbok 2009”. Stockholms Gartnersällskap bad förlagen att välja en till fem titlar ur sin utgivning av trädgårdsböcker 2009. 22 titlar kom in och och bland dem valde Årets trädgårdsboks nomineringskommitté tio titlar att presenteras vid Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. Två titlar har givits hedersomnämnande. Vid mässan Nordiska Trädgårdar i Älvsjö 2010 var det sedan dags för allmänheten att rösta fram sin favorit som vinnare. Den bok som fick flest röster koras till Årets trädgårdsbok.

Nomineringskommittén 2009:
Stockholms Gartnersällskaps ordförande stadsträdgårdsmästare Kerstin Fogelberg
Gartnerfondens ordförande, landskapsarkitekt Jörgen Orback
Förbundssekreterare i Riksförbundet Svensk Trädgård, Elisabeth Svalin Gunnarsson
Akademiörtagårdsmästare Lena Hansson
Trädgårdstekniker Carita Wallman Larsson
Trädgårdsmästare Gunilla Hassellöf Johansson
Agronomie doktor Åsa Ahrland
Civ ing Göran Eriksson
Stadsträdgårdsmästare Matz Hasselbom
Jägmästare Henrik Niklasson
Trädgårdstekniker Torsten Walderö

fler pristagare

2021 ”Konsten att beskära träd och buskar”

Författare Eva Robild och Georg Grundsten Fotograf: Eva Lie Förlag: Bonnier Fakta Fackmanjuryns motivering: Våga klipp till – här får du ny inspiration i konsten att beskära trots många tidigare beskärningsböcker. Budskapet är att beskärning [...]

2020 ”Ormbunkar”

Författare: Anton Sundin Red. & foto: Elisabeth Svalin Gunnarsson Form: Jojo Form Förlag: Bokförlaget Langenskiöld Fackmannajuryns motivering: Anton Sundins Ormbunkar introducerar en försummad växtgrupp med en fanfar. Från omslag till register är det en vacker [...]

2018 ”Skogträdgården: Odla ätbart överallt”

Författare: Philipp Weiss och Annevi Sjöberg Förlag: Hälsingbo Skogsträdgård Fackmanajuryns motivering: Boken ger en grundläggande trädgårds-, park- och naturkunskap utifrån naturens komplexa sammanhang. som förebild och kunskapskälla. En bok som väcker nyfikenhet för mer än [...]

2017 ”I trädgården hörs andra ekon”

Författare: Göran Greider Förlag: Ordfront Fackmannajuryns motivering: Göran Greiders bok öppnar sig med en samling foton av blommor, landskap, en handritad karta och frågan – vad är en trädgård? Boken är uppdelad i de fyra [...]

2015 ”Så ett frö”

Författare: Annelie Johansson Förlag: Max Ström För första gången tilldelas Årets Trädgårdsbok till en bok vars målgrupp är barn, unga och alla vuxna som har nyfikenheten i behåll för odlandets magi. Fackmanajuryns motivering: I Rosendals [...]

2014 ”Arkitektens trädgård”

Författare: Kenneth Kauppi Förlag: Arena förlag Författaren Kenneth Kauppi och formgivaren Marja Pennanen samt representant för Bokförlaget Arena. Fackmanajuryns motivering: I boken Arkitektens trädgård blir vi inbjudna till 19 personliga trädgårdar. Varje trädgård illustreras av [...]

2013 ”Jord: Funderingar kring grunden för vår tillvaro”

Författare: Håkan Wallander Förlag: Atlantis Utmärkelsen Årets Trädgårdsbok 2013 gick till författaren och forskaren Håkan Wallander för boken Jord – Funderingar kring grunden för vår tillvaro, utgiven på Bokförlaget Atlantis. Johan Laserna, formgivare, Jacob Christensson, [...]

2012 ”Odlarens handbok”

Författare: André Strömqvist Förlag: Norstedts & Allt om trädgård Fackmanajurynsmotivering:  I tidningen Allt om trädgård har André Strömqvist under rubriken Handboken delat med sig av sina kunskaper om naturligt odlande. Med dessa notiser som grund [...]

2011 ”Odla dina egna grönsaker”

Författare: Åke Truedsson Förlag: Natur & Kultur Fackmanajurymotivering:  Kunnigt, pedagogiskt, okomplicerat, överblickbart, inspirerande. Innehållsrik faktasamling med det viktigaste att tänka på när du odlar dina egna grönsaker, presenterat på ett väldigt stimulerande och aptitligt sätt. [...]

2010 ”Grönsaksodling: Enkelt, ekologiskt och gott”

Författare: Lena Israelsson Förlag: Bonnier Fakta Fackmanajuryns motivering: Varför odla grönsaker? Förena nytta med nöje, så känns det när man läser Lena Israelssons grundbok i grönsaksodling. Helst ska det vara både lustfyllt och metodiskt. Här [...]

2009 ”Trädgårdsvisioner”

Författare: Hannu Sarenström Förlag: Prisma Fackmanajuryns motivering: En personlig betraktelse över trädgårdens glädjeämnen och vedermödor byggd på egen praktisk erfarenhet. Författarens ser på sin trädgård med såväl drömmarens som kritikerns ögon och skapar därigenom en [...]

2008 ”Trädgårdsliv: Människorna och deras trädgårdar”

Författare: Christina Fryle och Inga Wallenquist Förlag: Sällskapet Trädgårdsamatörerna Fackmanajuryns motivering: Med anledning av att Sällskapet trädgårdsamatörerna fyller 70 år presenteras dryga trettiotalet privata trädgårdar och deras ägare runtom i Sverige. Odlingsskicklighet och passion för [...]

2007 ”Jag tänker på Linné. Han som såg allt”

Författare: Karin Berglund Förlag: Bonnier Fackmanajuryns motivering: En personligt skriven bok där författarens fascination av ämnet smittar. Hon är journalist och skriver berättande och trevligt. Boken är samtidigt otroligt innehållsrik och den är väl genomarbetad [...]

2006 ”Tre mästare. Tre trädgårdar”

Författare: Lotte Möller Fotografi: Charlotte Gawell Förlag: Natur och Kultur Målgrupp: Alla intresserade av trädgårdshistoria och av personerna bakom vårt trädgårdshistoriska kulturarv. Motivering: En inspirerande bok om tre mästare, landskapsarkitekterna och professorerna Per Friberg, Gunnar [...]

2005 ”Vår trädgårdsbok”

Författare: Christel Kvant och Inger Palmstierna Förlag Prisma Målgrupp: Alla trädgårdsintresserade som behöver råd, tips och idéer för sin trädgård. Fackmanajuryns motivering: Allmänt intryck: En så gott som heltäckande trädgårdsbok med både inspiration och handfasta [...]

2004 ”Cityodling”

Författare: Lena Israelsson Förlag: Albert Bonnier Målgrupp: en bok för stadsbor som vill få det att prunka på innergårdar, terasser och kolonilotter. Motivering: En välskriven och snygg bok med fina bildexempel på odling i stadsmiljö. [...]

2003: Trädgårdsmagi

Författare: Hannu Sarenström Förlag: Prisma Motivering:  Trädgårdsmagi är en högst personlig skildring. Trots sin något snåriga pedagogik väcker stor denna bok nyfikenhet. På ett pratsamt, familjärt sätt väcker den intresse. Den är skriven på ett lätt skämtsamt [...]