2003 ”Trädgårdsmagi”

Författare: Hannu Sarenström
Förlag: Prisma

Motivering:  Trädgårdsmagi är en högst personlig skildring. Trots sin något snåriga pedagogik väcker stor denna bok nyfikenhet. På ett pratsamt, familjärt sätt väcker den intresse. Den är skriven på ett lätt skämtsamt sätt och har ett flytande språk. Vackert tryck, tydliga foton. Ibland enbart vackra utan tydlig koppling till texten. Författaren, välkänd från tv, har en enastående förmåga att finna exempel på trädgårdsdrömmar som blivit förverkligade och att på ett entusiastiskt sätt uttrycka detta både i text och bild. En lustbok.

 

Hedersomnämnande  2003

Den nya nordiska floran
Illustratör: Bo Mossberg
Författare: Lennart Stenberg
Förlag: Wahlström & Widstrand

Målgrupp: Alla naturälskare.

Motivering: Mycket ambitiös ny upplaga, reviderad text, större format, fler arter. Användbar i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Färöarna, Island och på Spetsbergen. Lockande och överskådlig. Fantastiskt tryck. Pedagogiskt upplagd text och bild. Relevant innehåll, saklig. Språket lättläst, tydligt och begripligt. Illustrationer – fantastiska teckningar, bra färger hög tryckkvalitet. En växtälskares oumbärliga bibel.

 

Övriga nominerade 2003

Växtförökning – lökar, frö, sticklingar
Författare: Steven Bradley
Översättning och bearbetning: Eva Dickson
Förlag: Bonniers Förlag

Målgrupp: Trädgårdsodlaren som vill göra mer själv.

Motivering: Saklig och mycket praktiskt inriktad bok. Steg för steg modellen tillämpas pedagogiskt. Relevant bildmaterial både foto och teckningar. Översättaren Eva Dickson som också bearbetat boken har gjort ett gediget jobb. En bra handbok med lång livslängd.

 

Claras trädgård – en hängiven nybörjares succéer och misslyckanden.
Författare: Clara Block Hane
Fotografi: Bersa
Illustrationer: Maria Lindroos
Bokförlaget DN

Målgrupp: De nyblivna trädgårdsentusiasterna.

Motivering:  Nyfikenhet, den finns hos författaren och sprids till läsaren, genom bokens upplägg. Ursprunget är en serie kåserier om trädgårdsarbetets glädjeämnen och vedermödor. Årstids- och månadsupplägget föder sin egen pedagogik. Fotona är mycket konstnärliga ibland enbart vackra. Småroliga illustrationer. Bra litteraturförteckning för de som vill veta mer. En lustfylld bok som pratar fram sin trädgårdsvision, man lär av sina misstag.

 

Kinesisk trädgård
Författare: Elisabeth Svalin
Fotografi: Tommy Arvidson
Förlag: ICA Bokförlag

Motivering:  En välskriven bok som försöker greppa ett mycket stort ämne. Läsaren ges både bakgrund och kunskap om kinesiska trädgårdar och parkanläggningar. För att ge mer till den som är novis hade det varit önskvärt med flera kartor och foton. Gärna en mer systematisk kronologi om den kinesiska trädgårdskonstens historia, till nästa upplaga. Språket är fint, nästan poetiskt. Ett plus för litteraturförteckningen. Boken skapar förståelse genom sin inlevelse i ämnet, den väcker lust att få veta mera, en bok man gärna vill äga.

 

Trädgård i kallt klimat
Författare: Maria Sandström
Fotografi:Maria Sandström m.fl.
Förlag: Natur och Kultur/LTs förlag, Gröna serien

Målgrupp: Trädgårdsägare i norra Sverige.

Motivering: Överskådlig, men layout något enahanda. Bra tryck. Innehållet är sakligt, översiktligt och lättläst. Personligt skriven på ett allmänt rådgivande sätt. Ett extra plus för källhänvisningar. Bra växttabeller. Stringent, relevant, flera lustbetonade foton – till nästa upplaga – gärna med angivelse var de är tagna. En efterlängtad handbok. Positivt med en bok för nordliga breddgrader.

 

Blombok, rapport från en trädgård
Författare: Karin Berglund
Fotografi: Karin Berglund
Illustrationer: Jessika Berglund
Bokförlaget Prisma

Målgrupp: Växtälskaren som redan kan en del.

Motivering: lockande, vacker layout, bra tryck. Kräver en del grundkunskaper av läsaren. En typisk lust bok. Översiktligt skriven på ett personligt dagboks betonat sätt. Hög tryckkvalitet, bra layout. Språket är litterärt, stundtals poetiskt. Illustrationer, vackra teckningar av Jessika Berglund. Lustbetonade, kärleksfullt tagna foton, författaren är även fotograf. Bok i känd Karin Berglund stil. Lång livslängd.

 

Zetas trädgård
Författare: Bella Linde, Lena Granfelt, Viktoria Skoglund
Fotografi: Bella Linde, Lena Granfelt, Viktoria Skoglund
Förlag: Bokförlaget Prisma

Målgrupp: För den som kan lite mer.

Motivering:  lockande, väcker nyfikenhet, överskådlig månadsuppställning. Kul layout, hög kvalitet på trycket, stort soffborsformat. Konsekvent uppställning, översiktlig, relevant innehåll, vacker, väcker lust. Mycket personligt skriven i ett slags dialogform med läsaren. Källhänvisningar efterlyses till nästa upplaga. Språket är lättläst med bra flyt och en journalistisk touche. Illustrationer, konstnärliga foton, hög tryckkvalitet, relevanta foton, bra koppling text och bild. En mycket vacker bok, skriven och fotograferad av ett team.

 

Stadens odlare
Fataburen 2003, Nordiska Museets och Skansens årsbok
Redaktör: Christina Wahlberg
Nordiska Museets Förlag

Målgrupp: Kolonister och historieintresserade.

Motivering: Lockande, innehållet pedagogiskt upplagt. Boken är relevant i sin genre och sakligt skriven. Ett slags rapportbok. Stort plus för källförteckningen och den engelskspråkiga sammanfattningen. Språket är lättläst om och något akademiskt. Konstnärligt betonade illustrationer. Genom sitt upplägg kommer boken att ha en lång livslängd.

 

Min trädgårdslund, skuggälskande växter för trädgården
Författare: Beth Chatto
Fotograf: Stephen Wooster
Översättning och bearbetning: Monica Norberg
Förlag: Valentin förlag

Målgrupp: Alla natur- och trädgårdsälskare.

Motivering: En högst personlig skildring. En bok med tydlig årsvis kapitelindelning. Detaljrik. Enhetlig vilsam layout. Text och bild kompletterar varandra väl. Språket är vänligt, älskligt stundtals rörande. Boken väcker känslor och inger beundran för författaren. Bra namnregister. En verklig lustbok.

 

Utflykter i det gröna, guide till svenska trädgårdar och parker
Författare: Maria och Johan Kindblom
Fotograf: Åke E:son Lindman
Förlag: Wahlström & Widstrand

Målgrupp:  Den trädgårds- och parkintresserade resenären i hela vårt avlånga land.

Motivering: Boken fyller verkligen ett behov, böcker av detta slag är få jämfört med utbudet i andra länder. Att titta på trädgårdar och parker ger mer om man studerat boken innan. Ett extra plus är att författarna valt att arbeta med en professionell fotograf, som gör anläggningarna rättvisa. Text och bild följer varandra väl. Förordet är skrivet av landskapsarkitekten/gästprofessorn Thorbjörn Andersson och ger en lätt historisk återblick på ämnet. Boken passar bättre på soffbordet än i handskfacket. Den inspirerar till besök runt om i landet.

 

Om Årets Trädgårdsbok 2003

Till Årets trädgårdsbok 2003 valde mässbesökarna på Nordiska Trädgårdar i Älvsjö ’Trädgårdsmagi’ skriven av Hannu Sarenström, utgiven av Prisma. Cirka 700 mässdeltagare har röstat bland de tio olika böcker som Stockholms Gartnersällskap har nominerat ur förlagens urval av 2003 års trädgårdsböcker.

Stockholms Gartnersällskap gratulerar vinnarna samt de tre röstande mässdeltagare som vunnit i utlottningen av bokpaket samt ett års specialmedlemskap i Stockholms Gartnersällskap. Vinnande förlag får diplom, författare erhåller diplom samt ett års specialmedlemskap i Stockholms Gartnersällskap.

Vi vill passa på att tacka förlagen och alla mässbesökare som deltagit i framröstningen av ”Årets trädgårdsbok 2003”. Styrelsen tillskrev 15 förlag och bad dem välja 1-5 titlar ur sin utgivning av trädgårdsböcker 2003. Vi fick 34 titlar och bland dem nominerade vi 10 stycken till Årets trädgårdsbok 2003.

fler pristagare

2022 ”Handbok för en gammal trädgård”

Handbok för en gammal trädgård Författare: André Strömqvist Förlag: Norstedts Juryns motivering: Trädgårdsantikvarien André Strömqvists handbok leder oss på en lustfylld trädgårdspromenad genom historien. Med finstämd och personlig ledsagning väcks läsarens nyfikenhet över historiska stilar, [...]

2021 ”Konsten att beskära träd och buskar”

Författare Eva Robild och Georg Grundsten Fotograf: Eva Lie Förlag: Bonnier Fakta Fackmanjuryns motivering: Våga klipp till – här får du ny inspiration i konsten att beskära trots många tidigare beskärningsböcker. Budskapet är att beskärning [...]

2020 ”Ormbunkar”

Författare: Anton Sundin Red. & foto: Elisabeth Svalin Gunnarsson Form: Jojo Form Förlag: Bokförlaget Langenskiöld Fackmannajuryns motivering: Anton Sundins Ormbunkar introducerar en försummad växtgrupp med en fanfar. Från omslag till register är det en vacker [...]