Bli medlem i Sveriges äldsta trädgårdsförening

Sällskapets viktigaste uppgift är att verka för ökad kunskap om vår gröna miljö och att uppmuntra utbytet av kunskaper mellan olika yrkeskategorier.

Det är många olika yrkesgrupper representerade i sällskapet. När vi träffas så delar vi erfarenheter och ökar vår kunskap genom intressanta föredrag, seminarier och spännande studiebesök i olika gröna rum och parker. Tack vare det stora nätverket så lyckas vi engagera många kunniga föreläsare och guider.

Vi är ca 200 medlemmar och vår matrikel är ett bra verktyg att få nya kontakter. Är du
yrkesutövare och studerande inom park-och trädgårdsområdet eller en person som verkar för den gröna sektorn, så är du välkommen att bli medlem. Medlemsavgift per år är 350 kronor för 2022.

Välkommen att bli medlem!
Ansök via webbformuläret nedan, eller kontakta oss via E-post: info@gartnersallskapet.se

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER: